Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента69076 м.Запорiжжя вул.Георгiя Сапожнiкова,6
4. Код за ЄДРПОУ00377511
5. Міжміський код та телефон, факс(061) 241-20-42 061) 228-13-88
6. Електронна поштова адресаvasiliy.sidorenko@carlsberg.ua
7. Генеральний директорШевченко Євген Вiкторович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
217.03.201519.03.2015Baltic Beverages Invest Aktiebolag556594-3585097.629
Дата зміни: 17.03.2015р. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі: 19.03.2015р. Частка в статутному капіталі акціонера Baltic Beverages Invest Aktiebolag (Номер запису в торгівельному реєстрі: 556594-3585, Місцезнаходження: п/с 3040, Сольна, 16903, Швеція) змінилася з 0.000% до 97.629%. Розмір пакету акцій акціонера до зміни становив 0 штук, після змін становить 998 192 964 штук.
117.03.201519.03.2015Болтiк Бевериджис Холдiнг АБ556425-232795.3470
Дата зміни: 17.03.2015р. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі: 19.03.2015р. Частка в статутному капіталі акціонера Болтiк Бевериджис Холдiнг АБ (Номер запису в торгівельному реєстрі: 556425-2327, Місцезнаходження: Швецiя, 16903 Солна Box 3040) змінилася з 95.347% до 0.000%. Розмір пакету акцій акціонера до зміни становив 974 860 898 штук, після змін становить 0 штук.