Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
13.03.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Українська аграрно -страхова компанiя"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента18016 м. Черкаси вул. Героїв Сталiнграду, буд. 22-А
4. Код за ЄДРПОУ22800936
5. Міжміський код та телефон, факс0472-71-02-37 0472-56-65-25
6. Електронна поштова адресаHomchenko@uaic.com.ua
7. Голова правлінняСавенко О.А.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
12.03.2015обраноЧлен правлінняТомчук Ольга Іванівна- -
-
0
Загальними зборами акціонерів 12.03.2015 р. прийнято рішення обрати на посаду Члена правління Томчук Ольгу Іванівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів від 12.03.2015 р. Акціями Товариства не володіє. Строк, на який обрано посадову особу, - 1 рік. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років, - головний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12.03.2015обраноЧлен правлінняІщук Олеся Петрівна- -
-
0
Загальними зборами акціонерів 12.03.2015 р. прийнято рішення обрати на посаду Члена правління Іщук Олесю Петрівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів від 12.03.2015 р. Акціями Товариства не володіє. Строк, на який обрано посадову особу, - 1 рік. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років, - менеджер з продажу, начальник управління з продажів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12.03.2015обраноЧлен правлінняНазаренко Ігор Васильович- -
-
0.09
Загальними зборами акціонерів 12.03.2015 р. прийнято рішення обрати на посаду Члена правління Назаренка Ігоря Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів від 12.03.2015 р. Розмір пакету акцій - 10800,09 грн. поділений на 63 простих іменних акцій, що становить 0,09% від статутного капіталу Товариства. Строк, на який обрано посадову особу, - 1 рік. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років, - начальник управлiння органiзацiйно-правового вiддiлу, заступник голови правлiння. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12.03.2015обраноГолова правліннняСавенко Олександр Анатолійович- -
-
0
Загальними зборами акціонерів 12.03.2015 р. прийнято рішення обрати на посаду Голови правління Савенко Олександра Анатолійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів від 12.03.2015 р. Акціями Товариства не володіє. Строк, на який обрано посадову особу, - 1 рік. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років, - заступник голови правління, директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12.03.2015припинено повноваженняЧлен правлінняКушилун Олексiй Олександрович- -
-
0
Загальними зборами акціонерів 12.03.2015 р. прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Члена правління Кушилуна Олексiя Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів від 12.03.2015 р. Акціями Товариства не володіє. Перебував на посаді з 16.08.2013 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12.03.2015припинено повноваженняЧлен правлінняНазаренко Iгор Васильович- -
-
0.09
Загальними зборами акціонерів 12.03.2015 р. прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Члена правління Назаренка Ігоря Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів від 12.03.2015 р. Розмір пакету акцій - 10800,09 грн. поділений на 63 простих іменних акцій, що становить 0,09% від статутного капіталу Товариства. Перебував на посаді з 16.08.2013 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12.03.2015припинено повноваженняГолова правлінняНазаренко Василь Миколайович- -
-
9.91
Загальними зборами акціонерів 12.03.2015 р. прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Голови правління Назаренка Василя Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів від 12.03.2015 р. Розмір пакету акцій - 1189209,91 грн. поділений на 6 937 простих іменних акцій, що становить 9,91% від статутного капіталу Товариства. Перебував на посаді з 01.09.1996 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.