Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
24.02.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПАТ КБ "Центр"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03039 м.Київ Проспект Науки
4. Код за ЄДРПОУ37119553
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 393-74-00 (044) 393-74-06
6. Електронна поштова адресаctr@emitent.net.ua
7. Голова ПравлінняМаломуж Сергій Володимирович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
23.02.2015призначеноЗаступник Голови ПравлінняДаниленко Валерій Миколайович
0
Згідно протоколу №10 засідання Наглядової ради ПАТ КБ "Центр" від 23.02.2015р.прийнято рішення : посадова особа Даниленко Валерій Миколайович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду заступника Голови Правління , члена Правління з 23.02.2015 р. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: виконуючий обов'язки начальника управління Інтернет-банкінгу та електронної комерції ПАТ "Імексбанк", начальник управління інтернет-банкінгу та електронної комерції ПАТ "Імексбанк". Акціями емітента не володіє.