Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
24.02.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Кредитпромбанк"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01014 м. Київ бульвар Дружби Народiв, 38
4. Код за ЄДРПОУ21666051
5. Міжміський код та телефон, факс/044/490 72 48 /044/4909 72 28
6. Електронна поштова адресаEmitent@kreditprombank.com
7. Директор виконавчий по роботi з клiєнтамиЗiннiков Вiталiй Олександрович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
24.02.2015призначеноВиконуюча обов’язки головного бухгалтера ПАТ «Кредитпромбанк»Величко Олена Олександрiвна
0
Покласти виконання обов’язкiв головного бухгалтера публiчного акцiонерного товариства «Кредитпромбанк» з 19 лютого 2015 року на Величко Олену Олександрiвну (дозвiл на публiкацiю паспортних даних не отримано) за її згодою на перiод до призначення головного бухгалтера публiчного акцiонерного товариства «Кредитпромбанк».
24.02.2015призначеноЧлен Правлiння ПАТ «Кредитпромбанк»Зiннiков Вiталiй Олександрович
0
Призначити директора виконавчого по роботi з клiєнтами публiчного акцiонерного товариства «Кредитпромбанк» Зiннiкова Вiталiя Олександровича (дозвiл на публiкацiю паспортних даних не отримано) членом Правлiння публiчного акцiонерного товариства «Кредитпромбанк» iз 19 лютого 2015 року строком на три роки.
Зiннiков Вiталiй Олександрович працює в ПАТ «Кредитпромбанк» з 2000 року, на останнiй посадi – з 15 сiчня 2014 року.
Акцiями ПАТ «Кредитпромбанк» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.02.2015призначеноЧлен Правлiння ПАТ «Кредитпромбанк»Величко Олена Олександрiвна
0
Призначити заступника головного бухгалтера – начальника управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi Величко Олену Олександрiвну (дозвiл на публiкацiю паспортних даних не отримано) членом Правлiння публiчного акцiонерного товариства «Кредитпромбанк» iз 19 лютого 2015 року строком на три роки.
Величко Олена Олександрiвна працює в ПАТ «Кредитпромбанк» з 2004 року, на останнiй посадi – з 15 сiчня 2014 року.
Акцiями ПАТ «Кредитпромбанк» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.02.2015призначеноЧлен Правлiння ПАТ «Кредитпромбанк»Долбiнов Микола Анатолiйович
0
Призначити керiвника проекту управлiння клiєнтських операцiй публiчного акцiонерного товариства «Кредитпромбанк» Долбiнова Миколу Анатолiйовича (дозвiл на публiкацiю паспортних даних не отримано) членом Правлiння публiчного акцiонерного товариства «Кредитпромбанк» iз 19 лютого 2015 року строком на три роки.
Долбiнов Микола Анатолiйович працює в ПАТ «Кредитпромбанк» з 2008 року, на останнiй посадi – з 15 сiчня 2014 року.
Акцiями ПАТ «Кредитпромбанк» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.02.2015звільненоГоловний бухгалтер ПАТ «Кредитпромбанк»Смелянець Олена Кузьмiвна
0
Смелянець Олену Кузьмiвну звiльнити 18 лютого 2015 року з посади головного бухгалтера публiчного акцiонерного товариства «Кредитпромбанк» у зв’язку з поданням нею заяви вiд 28 сiчня 2015 року про звiльнення з роботи 18 лютого 2015 року за власним бажанням (дозвiл на публiкацiю паспортних даних не отримано).
Смелянець Олена Кузьмiвна виконувала обов’язки головного бухгалтера ПАТ «Кредитпромбанк» з 24.04.2013.
Акцiями ПАТ «Кредитпромбанк» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.02.2015припинено повноваженняЧлен Правлiння ПАТ «Кредитпромбанк»Лагун Антонiна Iванiвна
0
Звiльнити (припинити повноваження) члена Правлiння публiчного акцiонерного товариства «Кредитпромбанк» Лагун Антонiни Iванiвни у зв’язку з її звiльненням з публiчного акцiонерного товариства «Кредитпромбанк» 18 лютого 2015 року.
24.02.2015припинено повноваженняЧлен Правлiння ПАТ «Кредитпромбанк» Зiнченко Вiктор Iгорович
0
Звiльнити (припинити повноваження) члена Правлiння публiчного акцiонерного товариства «Кредитпромбанк» Зiнченка Вiктора Iгоровича у зв’язку з його звiльненням з публiчного акцiонерного товариства «Кредитпромбанк» 18 лютого 2015 року .
24.02.2015звільненоЗаступник Голови Правлiння ПАТ «Кредитпромбанк»Лагун Антонiна Iванiвна
0
Лагун Антонiну Iванiвну звiльнити 18 лютого 2015 року з посади заступника Голови Правлiння публiчного акцiонерного товариства «Кредитпромбанк» у зв’язку з поданням нею заяви вiд 28 сiчня 2015 року про звiльнення з роботи 18 лютого 2015 року за власним бажанням (дозвiл на публiкацiю паспортних даних не отримано).
Лагун Антонiна Iванiвна виконувала обов’язки заступника Голови Правлiння ПАТ «Кредитпромбанк» з 25.12.2012.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями ПАТ «Кредитпромбанк» не володiє .
24.02.2015звільненоПерший заступник Голови Правлiння ПАТ «Кредитпромбанк»Зiнченко Вiктор Iгорович
0
Зiнченка Вiктора Iгоровича звiльнити 18 лютого 2015 року з посади першого заступника Голови Правлiння публiчного акцiонерного товариства «Кредитпромбанк» у зв’язку з поданням ним заяви вiд 28 сiчня 2015 року про звiльнення з роботи 18 лютого 2015 року за власним бажанням (дозвiл на публiкацiю паспортних даних не отримано).
Зiнченко Вiктор Iгорович виконував обов’язки першого заступника Голови Правлiння ПАТ «Кредитпромбанк» з 02.01.2013.
Акцiями ПАТ «Кредитпромбанк» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.