Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
18.02.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "Легбанк"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01033 Київ Жилянська, 27
4. Код за ЄДРПОУ14291780
5. Міжміський код та телефон, факс(044)287-95-70 287-95-70
6. Електронна поштова адресаlegbank@legbank.kiev.ua
7. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністраціїКоваленко О.В.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
17.02.2015звільненоГолова ПравлінняСкотар Микола Яковичн/д д/н
01.01.1900 д/н
0
Згiдно з Наказом Тимчасової адмiнiстрацiї ПАТ «ЛЕГБАНК» №14-О вiд 17.02.2015 р. у зв`язку iз скороченням штату працiвникiв згiдно п.1 ст.40 КЗпП України звiльнено з посади Голови Правління Скотаря Миколу Яковича (з 17 лютого 2015 р.). Часткою в статутному капiталi ПАТ «ЛЕГБАНК» не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Скотар Микола Якович на займаній посадi перебував - з 12.02.2003р. Замiсть звiльненої посадової особи на посаду був призначений Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї в ПАТ «ЛЕГБАНК» Коваленко Олександр Володимирович.