Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
17.02.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
4. Код за ЄДРПОУ23399393
5. Міжміський код та телефон, факс(0512) 53-94-80 (0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адресаplatonova_o@energy.mk.ua
7. Генеральний директорО.П. Сивак

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
12.02.2015обраноГенеральний директорСивак Олег Петрович- -
-
0
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 12.02.2015 (протокол № 84) Сивака Олега Петровича обрано на посаду Генерального директора ПАТ «Миколаївобленерго» та введено його до складу Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго». Особу призначено на невизначений строк. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, будь-якої iнформацiї стосовно перелiку попереднiх посад, якi обiймала протягом своєї професiйної дiяльностi. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
12.02.2015припинено повноваженняГенеральний директорАнтощенко Юрiй Михайлович- -
-
0.0154
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 12.02.2015 (протокол № 84) припинено повноваження члена Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго» Антощенка Юрiя Михайловича та усунення його вiд виконання обов’язкiв Генерального директора ПАТ «Миколаївобленерго». Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 06.02.2014. Володiє часткою статутного капiталу 0,0154%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.