Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
13.02.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30
4. Код за ЄДРПОУ35985756
5. Міжміський код та телефон, факс(056)3739793 (056)3739793
6. Електронна поштова адресаpravozahust@academy.in.ua
7. ДиректорЖуравель Ганна Сергiївна

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
112.02.201513.02.2015Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рiал Iстейт Iнвестмент"3371801285.88730
Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 13.02.2015р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий перелiк акцiонерiв. Пакет власника акцiй Товариства Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рiал Iстейт Iнвестмент" (49094, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, код ЄДРПОУ 33718012) становив 85,8873% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, пакет власника акцiй ТОВ "Рiал Iстейт Iнвестмент" становить 0% голосуючих акцiй Товариства.

У перелiку акцiонерiв не зазначається дата переходу прав власностi на цiннi папери, тому у полi "дата змiни" зазначається дата станом на яку складений перелiк.
412.02.201513.02.2015Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондовий Актив"37213045017.3036
Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 13.02.2015р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий перелiк акцiонерiв. Пакет власника акцiй Товариства Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондовий Актив" (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30 код ЄДРПОУ 37213045) становив 0% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, пакет власника акцiй ТОВ "Фондовий Актив" складає 1 453 505 (один мiльйон чотириста п’ятдесят три тисячi п’ятсот п’ять) штук, що становить 17,3036% голосуючих акцiй Товариства.

У перелiку акцiонерiв не зазначається дата переходу прав власностi на цiннi папери, тому у полi "дата змiни" зазначається дата станом на яку складений перелiк.
312.02.201513.02.2015Публiчне акцiонерне товариство "Хiммет"33473408019.1274
Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 13.02.2015р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий перелiк акцiонерiв. Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства "Хiммет" (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40 Б, блок 1, код ЄДРПОУ 33473408) становив 0% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, пакет власника акцiй ПАТ "Хiммет" складає 1 606 698 (один мiльйон шiстсот шiсть тисяч шiстсот дев’яносто вiсiм) штук, що становить 19,1274% голосуючих акцiй Товариства.

У перелiку акцiонерiв не зазначається дата переходу прав власностi на цiннi папери, тому у полi "дата змiни" зазначається дата станом на яку складений перелiк.
212.02.201513.02.2015Публiчне акцiонерне товариство "Ребус Україна"33770879036.3095
Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 13.02.2015р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий перелiк акцiонерiв. Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства "Ребус Україна" (49094, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 3, код ЄДРПОУ 33770879) становив 0% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, пакет власника акцiй ПАТ "Ребус Україна" складає 3 050 000 (три мiльйони п’ятдесят тисяч) штук, що становить 36,3095% голосуючих акцiй Товариства.

У перелiку акцiонерiв не зазначається дата переходу прав власностi на цiннi папери, тому у полi "дата змiни" зазначається дата станом на яку складений перелiк.