Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
10.02.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство «Аграрний фонд»
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м. Київ вул. Б. Грiнченка, 1
4. Код за ЄДРПОУ38926880
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 277-27-00 (044) 277-27-00
6. Електронна поштова адресаinfo@af.gov.ua
7. Т.в.о. голови правлiнняРадченко Андрiй Анатолiйович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
04.02.2015призначеноТ.в.о. голови правлiння Радченко Андрiй Анатолiйович д/н д/н
д/н
0
Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.02.2015 № 78-р «Про тимчасове покладення виконання обов’язкiв голови правлiння публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд» на Радченка А. А.», було тимчасово покладено виконання обов’язкiв голови правлiння ПАТ «Аграрний фонд» на Радченка Андрiя Анатолiйовича, згоди на розкриття паспортних даних не надавав, часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень – до прийняття вiдповiдного рiшення Кабiнетом Мiнiстрiв України. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: т.в.о. голови правлiння ПАТ «Аграрний фонд». Акцiями емiтента не володiє.
04.02.2015звільненоПерший заступник голови правлiнняВиходець Iгор Борисович д/н д/н
д/н
0
Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.02.2015 № 77-р «Про звiльнення Виходця I. Б. з посади першого заступника голови правлiння публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд», було звiльнено з посади Першого заступника голови правлiння ПАТ «Аграрний фонд» Виходця Iгоря Борисовича, згоди на розкриття паспортних даних не надавав, часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: перший заступник голови правлiння. ПАТ «Аграрний фонд». Акцiями емiтента не володiє.
04.02.2015звільненоГолова правлiнняКiрюк Олександр Геннадiйович д/н д/н
д/н
0
Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.02.2015 № 76-р «Про звiльнення Кiрюка О. Г. з посади голови правлiння публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд», було звiльнено з посади Голову Правлiння ПАТ «Аграрний фонд» Кiрюка
Олександра Геннадiйовича, згоди на розкриття паспортних даних не надавав, часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: голова правлiння ПАТ «Аграрний фонд». Акцiями емiтента не володiє.