Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
10.02.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акціонерне товариство "Артемівськ Вайнері"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента84500 Донецька обл., м.Артемівськ, вул.П.Лумумби, 87
4. Код за ЄДРПОУ00412168
5. Міжміський код та телефон, факс(0627)498574 (062)3322300
6. Електронна поштова адресаevdokimova@krimsekt.ua
7. Генеральний директорГаркуша О.Ю.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
06.02.2015припинено повноваженнячлен Наглядової радиТовариство з обмеженою відповідальністю “ДЕМЕТРА КОМПАНІ”- 34747002
-
19.4245
Посадова особа звільнена за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 06.02.2015р.) у зв'язку з достроковим припиненням повноважень складу Наглядової ради. Особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 01.11.2008 року. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мала.
06.02.2015обраночлен Наглядової радиХараман Андрій Іванович- -
-
0
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 06.02.1015р.) обрано членом наглядової ради Харамана Андрія Івановича. Згода на розкриття паспортних даних особою не надана. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Посадова особа обрана у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа обрана на строк 3 роки. Вiдомостi про посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв, вiдсутнi. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
06.02.2015обраночлен Наглядової радиІсламова Марина Олександрівна- -
-
0
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 06.02.1015р.) обрано членом наглядової ради Ісмаілову Марину Олександрівну. Згода на розкриття паспортних даних особою не надана. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Посадова особа обрана у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа обрана на строк 3 роки. Ісмаілова М.О. протягом останніх 5 років обіймала посади — провідний юрист, начальник юридичного відділу, директор. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
06.02.2015обраночлен Наглядової радиГрушковську Оксану Петрівну- -
-
0
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 06.02.1015р.) обрано членом наглядової ради Грушковську Оксану Петрівну. Згода на розкриття паспортних даних особою не надана. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Посадова особа обрана у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа обрана на строк 3 роки. Грушковська Т.П. протягом останніх 5 років обіймала посади - провідний юрисконсульт, юрист. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
06.02.2015обраночлен Наглядової радиСіманенко Олена Володимирівна- -
-
0
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 06.02.1015р.) обрано членом наглядової ради Сіманенко Олену Володимирівну. Згода на розкриття паспортних даних особою не надана. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Посадова особа обрана у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа обрана на строк 3 роки. Сіманенко О.В. протягом останніх 5 років обіймає посаду фінансового директора. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
06.02.2015обраночлен Наглядової радиАхметова-Айдарова Тетяна Ігорівна- -
-
0
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 06.02.1015р.) обрано членом наглядової ради Ахметову-Айдарову Тетяну Ігорівну. Згода на розкриття паспортних даних особою не надана. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Посадова особа обрана у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа обрана на строк 3 роки. У теперішній час Ахметова-Айдарова Т.І. обіймає посаду виконавчого директора. Вiдомостi про посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв, вiдсутнi. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
06.02.2015припинено повноваженнячлен Наглядової радиКрайдман Валерія ЄвгенівнаЕН 235592
24.04.2003 Лисичанським МВ УМВС України в Луганській обл.
0
Посадова особа звільнена за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 06.02.2015р.) у зв'язку з достроковим припиненням повноважень складу Наглядової ради. Особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 18.04.2014 року. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мала.
06.02.2015припинено повноваженнячлен Наглядової радиТовариство з обмеженою відповідальністю “ФИРМА “ЮГ”- 13433368
-
38.8491
Посадова особа звільнена за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 06.02.2015р.) у зв'язку з достроковим припиненням повноважень складу Наглядової ради. Особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 01.11.2008 року. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мала.