Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
28.04.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акціонерне товариство "Артемівськ Вайнері"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента84500 Донецька обл., м.Артемівськ, вул.П.Лумумби, 87
4. Код за ЄДРПОУ00412168
5. Міжміський код та телефон, факс(0627)498574 (062)3322300
6. Електронна поштова адресаevdokimova@krimsekt.ua
7. Генеральний директорГаркуша О.Ю.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
18.04.2014припинено повноваженнячлен Наглядової радиТовариство з обмеженою відповідальністю "ДЕМЕТРА КОМПАНІ"- 34747002
-
19.4246
Посадова особа звільнена за рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 18.04.2014р.) у зв'язку з достроковим припиненням повноважень складу Наглядової ради. Особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 01.11.2008 року. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мала.
18.04.2014припинено повноваженнячлен Наглядової радиТовариство з обмеженою відповідальністю "ФИРМА "ЮГ"- 13488368
-
38.8491
Посадова особа звільнена за рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 18.04.2014р.) у зв'язку з достроковим припиненням повноважень складу Наглядової ради. Особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 01.11.2008 року. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мала.
18.04.2014припинено повноваженнячлен Наглядової радиКозлітін Денис ОлександровичВЕ 916675
27.05.2003 Єнакіївським МВ УМВС України у Донецькій обл.
0
Посадова особа звільнена за рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 18.04.2014р.) у зв'язку з достроковим припиненням повноважень складу Наглядової ради. Особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 05.04.2013 року. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мала.
18.04.2014припинено повноваженняголова Наглядової радиЗіньковський Віктор ІвановичВА 829549
25.07.1997 Артемівським МВ УМВС України у Донецькій обл.
0
Посадова особа звільнена за рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 18.04.2014р.) у зв'язку з достроковим припиненням повноважень складу Наглядової ради. Особа перебувала на посаді голови Наглядової ради з 10.03.2006 року. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мала.
18.04.2014обраночлен Наглядової радиКрайдман Валерія ЄвгенівнаЕН 235592
24.04.2003 Лисичанським МВ УМВС України в Луганській обл.
0
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 18.04.2014р.) обрано членом Наглядової ради Крайдман Валерію Євгенівну у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа обрана на строк 3 роки. Крайдман В.Є. протягом останніх 5 років обіймла посади - юрист, юрисконсульт, генеральний директор. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
18.04.2014обраночлен Наглядової радиТовариство з обмеженою відповідальністю "ДЕМЕТРА КОМПАНІ"- 34747002
-
19.4246
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 18.04.2014р.) обрано членом Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕМЕТРА КОМПАНІ" у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. ТОВ "ДЕМЕТРА КОМПАНІ" уповноважила на виконання обов'язків члена Наглядової ради ПрАТ "Артемівськ Вайнері" директора Волкову Тетяну Вікторівну, яка діє на підставі Статуту та повідомлення при призначення представника ТОВ "ДЕМЕТРА КОМПАНІ" від 18.04.2014р. Посадову особу обрано на строк 3 роки. Уповноважена особа протягом останніх 5 років обіймла посади - юрист, директор. Волкова Т.В. представляла інтереси ТОВ "ДЕМЕТРА КОМПАНІ" як члена Наглядової ради ПрАТ "Артемівськ Вайнері" з 21.01.2013р. по 18.04.2014р. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
18.04.2014обраноголова Наглядової радиТовариство з обмеженою відповідальністю "ФИРМА "ЮГ"- 13488368
-
38.8491
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 18.04.2014р.) обрано членом Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю "ФИРМА "ЮГ" у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Рішенням новообраного складу Наглядової ради (протокол №5 від 18.04.2014р.) обрано головою Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю "ФИРМА "ЮГ" в особі Генерального директора Ширінського Дмитра Станіславовича, який діє на підставі Статуту та повідомлення при призначення представника ТОВ "ФИРМА "ЮГ" від 18.04.2014р. Посадова особа обрана на строк 3 роки. Уповноважена особа протягом останніх 5 років обіймає посаду - генеральний директор. Ширінський Д.С. представляв інтереси ТОВ "ФИРМА "ЮГ" як члена Наглядової ради ПрАТ "Артемівськ Вайнері" з 01.11.2008р. по 18.04.2014р. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.