Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
05.02.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03062 Київ проспект Перемоги 65
4. Код за ЄДРПОУ30115243
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 536 00 20 (044) 536 00 20
6. Електронна поштова адресаtas@tas-insurance.com.ua
7. Голова ПравлінняЦарук Павло Вікторович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
04.02.2015призначеноТимчасово виконуюча обов'язки Головного бухгалтера ТоваристваПолив'янчук Ірина Іванівна- -
-
0
Згідно з рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" (протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 04.02.2015 р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб:
Прийнято рішення про покладення Головою Правління тимчасово виконання обов'язків Головного бухгалтера Товариства на Заступника Головного бухгалтера Товариства Полив'янчук Ірину Іванівну з 05 лютого 2015 року по 23 лютого 2015 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Протягом своєї діяльності обіймала посади:
Заступник головного бухгалтера Департаменту Бухгалтерії
Заступник головного бухгалтера
Начальник відділу загальної бухгалтерії
04.02.2015припинено повноваженняВиконуюча обов'язки Головного бухгалтера ТоваристваКульгінська Ірина Олександрівна- -
-
0
Згідно з рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" (протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 04.02.2015 р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб:
Прийнято рішення про звільнення від виконання обов'язків Головного бухгалтера Товариства Заступника Голови Правління Товариства Кульгінську Ірину Олександрівну за її заявою. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, становить 5 місяців та 21 день. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

04.02.2015звільненоГоловний бухгалтер ТоваристваГруба Інна Іванівна- -
-
0
Згідно з рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" (протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 04.02.2015 р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб:
Прийнято рішення про звільнення Головного бухгалтера Товариства Грубої Інни Іванівни з займаної посади за власним бажанням (ст. 38 КЗпП України) з 04 лютого 2015 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, становить 2 роки, 4 місяці та 10 днів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.