Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
02.02.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство «Аграрний фонд»
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м. Київ вул. Б. Грiнченка, 1
4. Код за ЄДРПОУ38926880
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 277-27-00 (044) 277-27-00
6. Електронна поштова адресаinfo@af.gov.ua
7. Т.в.о. голови правлiнняВиходець Iгор Борисович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
29.01.2015обраноЧлен ревiзiйної комiсiїТрощiй Наталiя Юрiївна д/н д/н
д/н
0
Рiшенням Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України 29.01.2015 було обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї Трощiй Наталiю Юрiївну, згоди на розкриття паспортних даних не надавала, часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень - п’ять рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: - головний державний ревiзор – iнспектор вiддiлу перевiрок платникiв податкiв ризикових категорiй управлiння податкового аудиту ДПI у Шевченкiвському районi ГУ Державної фiскальної служби України у м. Києвi. Акцiями емiтента не володiє.
29.01.2015обраноЧлен ревiзiйної комiсiїЗадачина Свiтлана Олександрiвна д/н д/н
д/н
0
Рiшенням Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України 29.01.2015 було обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї Задачину Свiтлану Олександрiвну, згоди на розкриття паспортних даних не надавала, часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень - п’ять рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: - начальник вiддiлу контролю у сферi виробництва та переробки сiльгосппродукцiї Департаменту контролю в агропромисловому комплексi та сферi використання природних ресурсiв Державної фiнансової iнспекцiї України. Акцiями емiтента не володiє.
29.01.2015обраноЧлен ревiзiйної комiсiїДубина Галина Миколаївнад/н д/н
д/н
0
Рiшенням Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України 29.01.2015 було обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї Дубину Галину Миколаївну, згоди на розкриття паспортних даних не надавала, часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень - п’ять рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: головний спецiалiст вiддiлу страхування та кредитування Департаменту фiнансово – кредитної полiтики та бухгалтерського облiку Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України. Акцiями емiтента не володiє.
29.01.2015обраноЧлен ревiзiйної комiсiїМиколюк Микола Дмитровичд/н д/н
д/н
0
Рiшенням Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України 29.01.2015 було обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї Миколюка Миколу Дмитровича, згоди на розкриття паспортних даних не надавав, часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень - п’ять рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: заступник директора департаменту правової та законопроектної роботи Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України. Акцiями емiтента не володiє.
29.01.2015обраноГолова ревiзiйної комiсiїКудiнов Володимир Олексiйовичд/н д/н
д/н
0
Рiшенням Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України 29.01.2015 було обрано на посаду Голови ревiзiйної комiсiї Кудiнова Володимира Олексiйовича, згоди на розкриття паспортних даних не надавав, часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень – п’ять рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: директор Департаменту з управлiння державної власностi Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України. Акцiями емiтента не володiє.