Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
26.01.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Кредитпромбанк"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01014 Київ бульвар Дружби Народiв, з8
4. Код за ЄДРПОУ21666051
5. Міжміський код та телефон, факс/044/490 72 48 /044/490 27 77
6. Електронна поштова адресаEmitent@kreditprombank.com
7. Директор виконавчий по роботi з клiєнтамиЗiннiков Вiталiй Олександрович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
26.01.2015припинено повноваженнячлен Наглядової Ради ПАТ «Кредитпромбанк»Попова Олена Юрiївна
0
Припинити достроково повноваження члена Наглядової Ради ПАТ «Кредитпромбанк» Попової Олени Юрiївни, (дозвiл на публiкацiю паспортних даних не отримано).
Попова Олена Юрiївна виконувала обов’язки члена Наглядової Ради ПАТ «Кредитпромбанк» з 06.03.2013.
Акцiями ПАТ «Кредитпромбанк» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.01.2015припинено повноваженнячлен Ревiзiйної Комiсiї ПАТ «Кредитпромбанк»Лаврусенко Ганна Миколаївна
0
Припинити достроково повноваження члена Ревiзiйної Комiсiї ПАТ «Кредитпромбанк» Лаврусенко Ганни Миколаївни (дозвiл на публiкацiю паспортних даних не отримано).
Лаврусенко Ганна Миколаївна виконувала обов’язки члена Ревiзiйної Комiсiї ПАТ «Кредитпромбанк» з 06.03.2013.
Акцiями ПАТ «Кредитпромбанк» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.01.2015припинено повноваженняГолова Ревiзiйної Комiсiї ПАТ «Кредитпромбанк»Левчук Вiталiй Вiталiйович
0
Припинити достроково повноваження Голови Ревiзiйної Комiсiї ПАТ «Кредитпромбанк» Левчука Вiталiя Вiталiйовича, (дозвiл на публiкацiю паспортних даних не отримано).
Левчук Вiталiй Вiталiйович виконував обов’язки Голови Ревiзiйної Комiсiї ПАТ «Кредитпромбанк» з 06.03.2013.
Акцiями ПАТ «Кредитпромбанк» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.01.2015припинено повноваженнячлен Ревiзiйної Комiсiї ПАТ «Кредитпромбанк»Михальченко Надiя Миколаївна
0
Припинити достроково повноваження члена Ревiзiйної Комiсiї ПАТ «Кредитпромбанк» Михальченко Надiї Миколаївни (дозвiл на публiкацiю паспортних даних не отримано).
Михальченко Надiя Миколаївна виконувала обов’язки члена Ревiзiйної Комiсiї ПАТ «Кредитпромбанк» з 06.03.2013.
Акцiями ПАТ «Кредитпромбанк» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.01.2015припинено повноваженнячлен Ревiзiйної Комiсiї ПАТ «Кредитпромбанк»Лаврусенко Ганна Миколаївна
0
Припинити достроково повноваження члена Ревiзiйної Комiсiї ПАТ «Кредитпромбанк» Лаврусенко Ганни Миколаївни (дозвiл на публiкацiю паспортних даних не отримано).
Лаврусенко Ганна Миколаївна виконувала обов’язки члена Ревiзiйної Комiсiї ПАТ «Кредитпромбанк» з 06.03.2013.
Акцiями ПАТ «Кредитпромбанк» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.01.2015припинено повноваженнячлен Наглядової Ради ПАТ «Кредитпромбанк»Попова Олена Юрiївна
0
Припинити достроково повноваження члена Наглядової Ради ПАТ «Кредитпромбанк» Попової Олени Юрiївни, (дозвiл на публiкацiю паспортних даних не отримано).
Попова Олена Юрiївна виконувала обов’язки члена Наглядової Ради ПАТ «Кредитпромбанк» з 06.03.2013.
Акцiями ПАТ «Кредитпромбанк» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.01.2015припинено повноваженнячлен Наглядової Ради ПАТ «Кредитпромбанк»Засуха Валентин Вiкторович
0
Припинити достроково повноваження члена Наглядової Ради ПАТ «Кредитпромбанк» Засухи Валентина Вiкторовича, (дозвiл на публiкацiю паспортних даних не отримано).
Засуха Валентин Вiкторович виконував обов’язки члена Наглядової Ради ПАТ «Кредитпромбанк» з 06.03.2013.
Акцiями ПАТ «Кредитпромбанк» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.01.2015припинено повноваженняГолова Наглядової Ради ПАТ «Кредитпромбанк» Лагун Микола Iванович
100
1.Припинити достроково повноваження Голови Наглядової Ради ПАТ «Кредитпромбанк» Лагуна Миколи Iвановича (дозвiл на публiкацiю паспортних даних не отримано).
Лагун Микола Iванович виконував обов’язки Голови Наглядової Ради ПАТ «Кредитпромбанк» з 06.03.2013.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пряма участь учасника в статутному капiталi ПАТ "Кредитпромбанк" становить 100 %.