Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
22.01.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Попiльнянське мiжрайонне пiдприємство "Сортнасiннєовоч"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента13500 Житомирська обл., смт. Попiльня вул. Фрунзе, буд.119
4. Код за ЄДРПОУ00492167
5. Міжміський код та телефон, факс04137 2-54-85 04137 2-54-85
6. Електронна поштова адресаpopsort@emzvit.com.ua
7. ДиректорТалько Сергiй Мар"янович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
21.01.2015обраноГолова Наглядової радиХалiмон Нiна Iванiвнад/н д/н
д/н
0.00017
Халiмон Нiна Iванiвна обрана 21 сiчня 2015 року за рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради №1 вiд 21.01.2015 р.). головою Наглядової ради Товариства на строк до 20.06.2017 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00017%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - головний бухгалтер. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
21.01.2015припинено повноваженняГолова Наглядової радиТалько Мар'ян ЦелестиновичВМ 153000
27.08.1996 Попiльнянським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.
3.75915
Достроково припиненi 21 сiчня 2015 року повноваження голови Наглядової ради Талька Мар'яна Целестиновича (паспорт ВМ №153000, виданий Попiльнянським РВ УМВС України в Житомирськiй обл. 27.08.1996 р.) в зв'язку з його смертю. Вiдповiдно до п.9.8 Статуту Товариства повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разi його смертi. В зв'язку з цим окреме рiшення щодо припинення повноважень голови Наглядової ради не приймалось. Володiв часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 3,75915%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi голови Наглядової ради перебував з 20.06.2014 р.