Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
12.01.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м. Київ площа I.Франка, 5
4. Код за ЄДРПОУ00131305
5. Міжміський код та телефон, факс(044)207-61-49 (044)207-67-43
6. Електронна поштова адресаvku@kievenergo.com.ua
7. Генеральний директор О.В. Фоменко

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
412.01.201512.01.2015DTEK ENERGY B.V.343348954.6e-0629.0928
12 сiчня 2015 року ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» отримало вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2014 року.
За даними зведеного облiкового реєстру було виявлено змiну пакету акцiй акцiонера, що володiє бiльше нiж 10 вiдсотками акцiй ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», а саме:
- збiльшено пакет акцiй акцiонера DTEK ENERGY B.V. (код 34334895, мiсцезнаходження: Нiдерланди, ВiТiСi Аеропорт Шипхоль, Тауер Б, 5-й поверх, бульвар Шипхоль 231, 1118ВН). Розмiр пакету акцiй до змiн становив 5 акцiй ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», що складало 0,0000046% голосуючих акцiй Товариства. Розмiр пакету акцiй з урахуванням змiни становить 31 526 226 акцiй ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», що складає 29,0928% голосуючих акцiй Товариства. Змiни вiдбулися у зв’язку iз завершенням проекту внутрiшньої реструктуризацiї, який було розпочато у 2011 роцi.

312.01.201512.01.2015DTEK Holdings Limited 17486054.092825
12 сiчня 2015 року ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» отримало вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2014 року.
За даними зведеного облiкового реєстру було виявлено змiну пакету акцiй акцiонера, що володiє бiльше нiж 10 вiдсотками акцiй ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», а саме:
- зменшено пакет акцiй акцiонера –DTEK Holdings Limited (код 174860; мiсцезнаходження: Кiпр Р.С. 1066 Кiпр Nicosia Themistokli Dervi St.3. Nicosia, Julia Hous). Розмiр пакету акцiй до змiн становив 58 617 292, що складало 54,0928% голосуючих акцiй Товариства. Розмiр пакету акцiй з урахуванням змiни становить 27 091 071 акцiя ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», що складає 25% голосуючих акцiй плюс одна акцiя Товариства. Змiни вiдбулися у зв’язку iз завершенням проекту внутрiшньої реструктуризацiї, який було розпочато у 2011 роцi.
212.01.201512.01.2015Держава України в особi Фонду державного майна України00032945025
12 сiчня 2015 року ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» отримало вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2014 року.
За даними зведеного облiкового реєстру було виявлено змiну пакету акцiй акцiонера, що володiє бiльше нiж 10 вiдсотками акцiй ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», а саме:
- збiльшено пакет акцiй акцiонера – Держави України в особi Фонду державного майна України (код за ЄДРПОУ 00032945; мiсцезнаходження: Україна, 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9). Розмiр пакету акцiй до змiн становив 0 акцiй ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», що складало 0% голосуючих акцiй Товариства. Розмiр пакету акцiй з урахуванням змiни становить 27 091 071 акцiя ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», що складає 25% голосуючих акцiй плюс одна акцiя Товариства.
112.01.201512.01.2015Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України"32984271250
12 сiчня 2015 року ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» отримало вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2014 року.
За даними зведеного облiкового реєстру було виявлено змiну пакету акцiй акцiонера, що володiє бiльше нiж 10 вiдсотками акцiй ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», а саме:
- зменшено пакет акцiй акцiонера - Нацiональної акцiонерної компанiї "Енергетична компанiя України" (код за ЄДРПОУ 32984271; мiсцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34). Розмiр пакету акцiй до змiн становив 27 091 071 акцiя ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», що складало 25% плюс одна акцiя голосуючих акцiй Товариства. Розмiр пакету акцiй з урахуванням змiни становить 0 акцiй ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», що складає 0% голосуючих акцiй Товариства.