Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
31.12.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04070 мiсто Київ вулиця Почайнинська, 38
4. Код за ЄДРПОУ20023569
5. Міжміський код та телефон, факс0445851462 0444625062
6. Електронна поштова адресаial@unexbank.com.ua
7. Виконуючий обов’язки Голови Правлiння Тiмофєєв Анатолiй Вадимович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
30.12.2014обрановиконуючий обов’язки Голови Правлiння Тiмофєєв Анатолiй Вадимович
0
Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» (протокол №72 вiд 30 грудня 2014 року о (об) 12-00 годинi.) з 31 грудня 2014 року обрано виконуючим обов’язки Голови Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК» Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння - Тiмофєєва Анатолiя Вадимовича, (дозвiл на розкриття паспортних даних не надано), до погодження його кандидатури Нацiональним банком України на посаду Голови Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК». Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.11.2011 – 30.12.2014 – ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (заступник Голови Правлiння); з 04.11.2010 – 01.11.2011– ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (радник Голови Правлiння); 17.06.2008 – 14.08.2009 – ВАТ «Банк Руский Стандарт» (начальник Управлiння фiнансових ринкiв, Член Правлiння). Тiмофєєв А.В. часткою у статутному капiталi ПАТ «ЮНЕКС БАНК» не володiє, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
30.12.2014звільненоГолова ПравлiнняБондаренко Олександр Павлович
0
На пiдставi Рiшення Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», (протокол №72 вiд 30" грудня 2014 року о (об) 12-00 годинi.) Бондаренка Олександра Павловича (дозвiл на розкриття паспортних даних не надано) звiльнено з посади Голови Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК» за угодою сторiн. Бондаренко О.П. часткою у статутному капiталi ПАТ «ЮНЕКС БАНК» не володiє, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На посадi Голови Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК» Бондаренко О.П перебував з 26 листопада 2012 року по 30 грудня 2014 року