Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
30.12.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПАТ КБ "Центр"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03039 м.Київ проспект Науки, буд. 54-Б
4. Код за ЄДРПОУ37119553
5. Міжміський код та телефон, факс(044)393-74-00 (044)393-74-06
6. Електронна поштова адресаctr@emitent.net.ua
7. Голова ПравлінняМаломуж С.В.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
29.12.2014призначеноНачальник служби внутрішнього аудитуАйжігітоваТетяна Олегівна
0
Згідно протоколу засідання наглядової ради ПАТ КБ "Центр" від 29.12.2014 р.прийнято рішення подовжити строк дії Трудового договору, у звязку із закінченням попереднього, посадовій особі Айжігітовій Тетяні Олегівні (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних ), що займає посаду Начальник служби внутрішнього аудиту. Часткою в статутному капіталі емiтента не володiє . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 29 грудня 2015 року. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник управління внутрішнього аудиту АКБ "ТрансБанк" , помічник ліквідатора з питань адміністрування кредитних операцій АКБ "ТрансБанк", начальник управління внутрішнього аудиту ПАТ "РАДИКАЛ БАНК", начальник служби внутрішнього аудиту ПАТ "РАДИКАЛ БАНК, головний аудитор відділу внутрішнього контролю управління методології та внутрішнього контролю департаменту внутрішнього аудиту ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" , начальник служби внутрішнього аудиту ПАТ КБ "ЦЕНТР". Акціями емітента не володіє.