Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
29.12.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СПАС"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента83001 м. Донецьк вул. Постишева, б. 60
4. Код за ЄДРПОУ31623500
5. Міжміський код та телефон, факс0623874011 0623874011
6. Електронна поштова адресаnesterenko@ifc.ip-pluss.com
7. Голова правлiнняСiдорова Тетяна Анатолiївна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
29.12.2014призначеноГоловний бухгалтерМихайловська Олена СергiївнаКС 143534
24.06.2003 Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькiй обл.
0
Посадова особа Головний бухгалтер Михайловська Олена Сергiївна (паспорт: серiя КС 143534, виданий Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькiй обл., 24.06.2003 р.) призначена на посаду на пiдставi поданої нею заяви з 30.12.2014 р. згiдно з наказом Голови правлiння Товариства № 20-к вiд 29.12.2014 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi Товариства на дату прийняття рiшення не володiє. Перелiк попереднiх посад: АТ "СК "Спас" - виконуюча обов'язки головного бухгалтера, бухгалтер. Посадова особа призначена на невизначений термiн.
29.12.2014звільненоГоловний бухгалтерМалай Катерина ОлександрiвнаВА 553534
18.03.1997 Пролетарським РВ УМВС України в Донецькiй областi
0
Посадова особа Головний бухгалтер Малай Катерина Олександрiвна (паспорт: серiя ВА номер 553534 виданий Пролетарським РВ УМВС України в Донецькiй областi 18.03.1997) звiльнена з посади за власним бажанням на пiдставi поданої нею заяви з 29.12.2014 р. згiдно iз наказом Голови правлiння № 19-к вiд 29.12.2014 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi Товариства на дату прийняття рiшення не володiє. Перебувала на посадi з 02.08.2012 р.