Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
25.12.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "НОВИЙ".
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49000 м.Днiпропетровськ пр. К.Маркса, 93
4. Код за ЄДРПОУ19361982
5. Міжміський код та телефон, факс+38 (056) 744-30-24 +38 (056) 744-30-24
6. Електронна поштова адресаL.pustovaya@banknew.dp.ua
7. Голова ПравлiнняЖурiна Н.В.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
25.12.2014припинено повноваженняЧлен Наглядової РадиКонюхов Юрiй СтанiславовичАЕ 580382
23.05.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Член Наглядової Ради – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОПЦIОН ПЛЮС» (частка у статутному капiталi Банку - 9,9599 % або 149 399 000 шт. акцiй), в особi представника провiдного аудитора в управлiння контролiнгу та аудиту в АКБ «НОВИЙ». – Конюхова Юрiя Станiславовича (паспорт АЕ 580382, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 23.05.1997р.). припинив свої повноваження за власним бажанням (Заява вiд 25.12.2014 року) згiдно ст.. 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17.09.2008 року, та ст.. 39 Закону України «Про Банки тата банкiвську дiяльнiсть» № 2121-III вiд 07.12.2000 року.
На посадi Член Наглядової Ради перебув з 17 квiтня 2014 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в Статутному капiталi АКБ «НОВИЙ» не володiє. На посаду Члена Наглядової Ради нiкого не обрано.
Stockworld's telegram
Календарь видео
Подробнее