Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
19.12.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвськцемент"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента77422 с. Ямниця немає
4. Код за ЄДРПОУ00292988
5. Міжміський код та телефон, факс(0342)58-37-12 (0342)58-37-64
6. Електронна поштова адресаoffice@ifcem.if.ua
7. Голова правлiнняКруць Микола Федорович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
428.11.201418.12.2014CemInWest SACHE-275.084.542096.6125
Станом на 18.12.2014р. з iнформацiї, отриманої з реєстру власникiв iменних цiнних паперiв стало вiдомо, що в реєстрi акцiонерiв вiдкритого акцiонерного товариства «Iвано-Франкiвськцемент» 28.11.2014р. змiнилася кiлькiсть акцiй в акцiонерiв, яким належить 10 та бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
- на рахунку юридичної особи CemInWest SA(код CHE-275.084.542, юридична адреса: Rue Charles-Bonnet 4, c/o Froriep, avocats, 1206 Geneve, Switzerland), збiльшилась кiлькiсть акцiй на 1 286 217 (один мiльйон, двiстi вiсiмдесят шiсть тисяч двiстi сiмнадцять) штук. Кiлькiсть акцiй становить 1 286 217 (один мiльйон, двiстi вiсiмдесят шiсть тисяч двiстi сiмнадцять) штук, або 96,6125%.
328.11.201418.12.2014PRENTERS ENGINEERING LIMITEDHE 27297613.30310
Станом на 18.12.2014р. з iнформацiї, отриманої з реєстру власникiв iменних цiнних паперiв стало вiдомо, що в реєстрi акцiонерiв вiдкритого акцiонерного товариства «Iвано-Франкiвськцемент» 28.11.2014р. змiнилася кiлькiсть акцiй в акцiонерiв, яким належить 10 та бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
- на рахунку юридичної особи PRENTERS ENGINEERING LIMITED (код HE 272976, юридична адреса: 3040, Cyprus, Anexartisias & Kyriakou Matsi, 3, Rousos Limassol Tower, 10th floor) зменшилась кiлькiсть акцiй на 177 106 (сто сiмдесят сiм тисяч сто шiсть) штук. Кiлькiсть акцiй становить 0 (нуль) штук, або 0,0%;
228.11.201418.12.2014BASMAREN ENTERPRISES LIMITEDHE 29254220.75750
Станом на 18.12.2014р. з iнформацiї, отриманої з реєстру власникiв iменних цiнних паперiв стало вiдомо, що в реєстрi акцiонерiв вiдкритого акцiонерного товариства «Iвано-Франкiвськцемент» 28.11.2014р. змiнилася кiлькiсть акцiй в акцiонерiв, яким належить 10 та бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
- на рахунку юридичної особи BASMAREN ENTERPRISES LIMITED (код HE 292542, юридична адреса: 3040, Cyprus, Anexartisias & Kyriakou Matsi, 3, Rousos Limassol Tower, 10th floor) зменшилась кiлькiсть акцiй на 276 347 (двiстi сiмдесят шiсть тисяч триста сорок сiм) штук. Кiлькiсть акцiй становить 0 (нуль) штук, або 0,0%;
128.12.201418.12.2014PERMIXO LIMITEDHE 29229936.97590
Станом на 18.12.2014р. з iнформацiї, отриманої з реєстру власникiв iменних цiнних паперiв стало вiдомо, що в реєстрi акцiонерiв вiдкритого акцiонерного товариства «Iвано-Франкiвськцемент» 28.11.2014р. змiнилася кiлькiсть акцiй в акцiонерiв, яким належить 10 та бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
- на рахунку юридичної особи PERMIXO LIMITED (код HE 292299, юридична адреса: 3040, Cyprus, Anexartisias & Kyriakou Matsi, 3, Rousos Limassol Tower, 10th floor) зменшилась кiлькiсть акцiй на 492 265(чотириста дев’яносто двi тисячi двiстi шiстдесят п’ять) штук. Кiлькiсть акцiй становить 0 (нуль) штук, або 0,0%;