Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
08.12.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01004 м.Київ вул. Пушкiнська, 42/4
4. Код за ЄДРПОУ14361575
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 392 70 14 (044) 392 70 14
6. Електронна поштова адресаYuliia.Fedorenko@credit-agricole.ua
7. Голова ПравлiнняЧемерис Євгенiя Семенiвна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
05.12.2014обраноЧлен ПравлiнняНечаєва Галина Михайлiвна- -
-
0
Спостережною радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (надалi – "Банк") 05.12.2014 року було прийнято рiшення обрати Нечаєву Галину Михайлiвну на посаду Члена Правлiння Банку з 16.12.2014 року строком на 5 рокiв вiдповiдно до статуту Банку. Нечаєва Галина Михайлiвна не володiє акцiями Банку; немає непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi; згоди на розкриття паспортних даних не надано. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Директор департаменту по роботi з персоналом Банку.