Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
05.12.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство «Державний ощадний банк України»
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м. Київ вул. Госпiтальна, 12-г
4. Код за ЄДРПОУ00032129
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 247-86-44 (044) 247-86-44
6. Електронна поштова адресаOhonenkoSV@oschadbank.ua
7. Заступник голови правлiння Драчко-Єрмоленко Є.В.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
04.12.2014призначеноЗаступник голови правлiнняДрачко-Єрмоленко Євгенiй Володимирович- -
-
0
Вiдповiдно до Протоколу № 9 наглядової ради публiчного акцiонерного товариства
"Державний ощадний банк України" про прийняття рiшення методом вiдкритого голосування вiд 04 грудня 2014 року переукласти трудовий договiр (контракт) iз заступником голови правлiння АТ «Ощадбанк» Драчком-Єрмоленком Євгенiєм Володимировичем на наступний п`ятирiчний термiн. Посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв:
Комерцiйний банк "Приватбанк": 26.09.2006-07.10.2010 - заступник директора з обслуговування iндивiдуальних VIP клiєнтiв; Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України: 07.10.2010-по ц/ч - заступник голови правлiння.
Строк повноважень правлiння - 5 рокiв. Посадова особа згоду на розкриття
паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має, часткою в статутному капiталi не володiє.
04.12.2014призначеноЗаступник голови правлiння АТ "Ощадбанк"Стецевич Андрiй Iгорович- -
-
0
Вiдповiдно до Протоколу № 9 наглядової ради публiчного акцiонерного товариства
"Державний ощадний банк України" про прийняття рiшення методом вiдкритого голосування вiд 04 грудня 2014 року призначено Стецевича Андрiя Iгоровича
на посаду заступника голови правлiння АТ «Ощадбанк». Посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв:
Публiчне акцiонерне товариство Комерцiйний банк "ПРИВАТБАНК": 22.11.2006-05.05.2010 - директор Чернiвецької фiлiї; Публiчне акцiонерне товариство "БАНК ФОРУМ":11.05.2010-25.06.2010 - керуючий Iвано-Франкiвською фiлiєю, 29.06.2010-19.09.2010 - директор Вддiлення № 1800 Iвано-Франкiвської дирекцiї ПАТ"БАНК ФОРУМ", 20.09.2010-02.12.2011 - директор Iвано-Франкiвської дирекцiї Захiдного регiонального центру з роздрiбного бiзнесу; Публiчне акцiонерне товариство "ВТБ Банк": 07.12.2011-14.12.2011 - регiональний директор Управлiння розвитку та контролю ефективностi мережi департаменту мережi продажiв, 15.12.2011-20.10.2013 - директор Вiддiлення "Iвано-Франкiвська регiональна дирекцiя", 21.10.2013-24.11.2013 - директор по регiону Вiддiлення "Львiвська регiональна дирекцiя" з робочим мiсцем у м.Iвано-Франкiвськ, 25.11.2013- 01.06.2014 - регiональний директор Управлiння розвитку та контролю ефективностi мережi Департаменту мережi продажiв з робочим мiсцем у м. Харковi, 02.06.2014-24.07.2014 - директор Вiддiлення "Харкiвська регiональна дирекцiя"; Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України": 29.07.2014-03.12.2014 - Начальник фiлiї - Головного управлiння по м.Києву та Київськiй областi, 04.12.2014-по ц/ч - заступник голови правлiння.
Строк повноважень правлiння - 5 рокiв. Посадова особа згоду на розкриття
паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має, часткою в статутному капiталi не володiє.
04.12.2014звільненоПерший заступник голови правлiння АТ "Ощадбанк"Савиченко Леонiд Онисимович- -
-
0
Вiдповiдно до Протоколу № 9 наглядової ради публiчного акцiонерного товариства
"Державний ощадний банк України" про прийняття рiшення методом вiдкритого голосування вiд 04 грудня 2014 року у зв`язку з поданою заявою звiльнено Савиченка Леонiда Онисимовича з посади
першого заступника голови правлiння АТ «Ощадбанк» на пiдставi п.1 ч.1 ст. 36 Кодексу законiв про працю України 03 грудня
2014 року. Строк перебування на посадi 07 мiсяцiв 23 днi.Посадова особа згоду на розкриття
паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має, часткою в статутному капiталi не володiє.
04.12.2014призначеноПерший заступник голови правлiння АТ "Ощадбанк" Бородiн Григорiй Васильович- -
-
0
Вiдповiдно до Протоколу № 9 наглядової ради публiчного акцiонерного товариства
"Державний ощадний банк України" про прийняття рiшення методом вiдкритого голосування вiд 04 грудня 2014 року призначено Бородiна Григорiя Васильовича
на посаду першого заступника голови правлiння АТ «Ощадбанк». Посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв:
Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України": 10.10.2005-03.12.2014 - заступник голови правлiння - начальник фiлiї - Луганського обласного управлiння, 04.12.2014-по ц/ч - перший заступник голови правлiння.
Строк повноважень правлiння - 5 рокiв. Посадова особа згоду на розкриття
паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має, часткою в статутному капiталi не володiє.04.12.2014звільненоЗаступник голови правлiння - начальник фiлiї - Луганського обласного управлiння АТ "Ощадбанк"Бородiн Григорiй Васильович- -
-
0
Вiдповiдно до Протоколу № 9 наглядової ради публiчного акцiонерного товариства
"Державний ощадний банк України" про прийняття рiшення методом вiдкритого голосування вiд 04 грудня 2014 року у зв`язку з поданою заявою звiльнено Бородiна Григорiя Васильовича з посади заступника голови правлiння - начальника фiлiї - Луганського обласного управлiння АТ «Ощадбанк» на пiдставi п.1 ч.1 ст. 36 Кодексу законiв про працю України 03 грудня
2014 року. Строк перебування на посадi 9 рокiв 1 мiсяць 23 днi.Посадова особа згоду на розкриття
паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має, часткою в статутному капiталi не володiє.