Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
03.12.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м.Київ Б.Грiнченка, 3
4. Код за ЄДРПОУ30370711
5. Міжміський код та телефон, факс0442796540 0442791322
6. Електронна поштова адресаinfo@csd.ua
7. Голова ПравлiнняЖуров Геннадiй Миколайович

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/пДія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу)Найменування фондової біржіДата діїВид цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена діяКількість цінних паперів, щодо яких вчинена діяЧастка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНайме-нування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія
123456789101112
1делістингПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 02.12.2014Акція проста100001032010024.04.201256/1/2012Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуАкція проста бездокументарна іменна
Рiшення ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» про виключення цiнного паперу емiтента ПАТ «НДУ» з бiржового реєстру вiд 01 грудня 2014 року, набирає чинностi з 02 грудня 2014 року, цiннi папери переведенi до списку позалiстингових цiнних паперiв, причина делiстингу - невiдповiднiсть показникiв дiяльностi емiтента вимогам до лiстингових цiнних паперiв.
Цiннi папери емiтента ПАТ «НДУ», якi продовжують бути у лiстингу, вiдсутнi.