Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
02.12.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04053 Київ Артема 42
4. Код за ЄДРПОУ32456224
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 238-62-38 (044) 581-04-55
6. Електронна поштова адресаmail@pzu.com.ua
7. Генеральний директорШолига Збiгнев Кшиштоф

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
01.12.2014обраноЧлен Наглядової радиНємєрку Славомiр
0
На пiдставi Рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" (Протокол № 36 вiд 01.12.2014 року) Нємєрку Славомiра було обрано Членом Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя". На даний час перебуває на посадi Члена Правлiння ПЗУ жицє СА . Особу обрано на посаду до 27.04.2015 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.
01.12.2014обраноЧлен Наглядової радиТарковський Томаш
0
На пiдставi Рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" (Протокол № 36 вiд 01.12.2014 року) Тарковського Томаша було обрано Членом Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя". На даний час перебуває на посадi Члена Правлiння ПЗУ СА . Особу обрано на посаду до 27.04.2015 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.
01.12.2014обраноЧлен Наглядової радиДомбровський Пшемислав
0
На пiдставi Рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" (Протокол № 36 вiд 01.12.2014 року) Пшемислава Домбровського було обрано Членом Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя". На даний час перебуває на посадi Члена Правлiння ПЗУ СА . Особу обрано на посаду до 27.04.2015 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.