Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
01.12.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03150 м.Київ вул. Горького. 127
4. Код за ЄДРПОУ00032112
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 247-89-81 247-89-81
6. Електронна поштова адресаederevyanko@hq.eximb.com
7. Член ПравлінняВ.О. Руда

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
29.11.2014обраноЧлен Правління - заступник Голови ПравлінняКотов В.М.- -
-
0
Зміни відбулись відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" № 5-29/11 від 29.11.2014р.
Даних щодо попередньої посади станом на дату підготовки цієї інформації не надано.
Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала.
Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє.
Строк, на який обрано - необмежений
29.11.2014обраноЧлен Правління - заступник Голови ПравлінняБелінський О.В.- -
-
0
Зміни відбулись відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" № 5-29/11 від 29.11.2014р.
Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років:
З вересня 2009 року по серпень 2010 року - директор проекту ПрАТ "ПФТС".
З червня 2011 року по квітень 2012 року - інвестиційний директор ТОВ "КУА "ІСФП Менеджмент".
З жовтня 2014 року - Радник Голови Правління АТ "Укрексімбанк".
Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала.
Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє.
Строк, на який обрано - необмежений
29.11.2014обраноЧлен Правління - перший заступник Голови ПравлінняМаноха С.О.- -
-
0
Зміни відбулись відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" № 5-29/11 від 29.11.2014р.
Попередня посада, яку обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: Член Правління - перший заступник Голови Правління ПАТ "Укрсоцбанк".
Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала.
Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє.
Строк, на який обрано - необмежений
29.11.2014припинено повноваженняЧлен ПравлінняМананніков А.В.- -
-
0
Зміни відбулись відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" № 5-29/11 від 29.11.2014р.
На зазначеній посаді посадова особа перебувала з 04.11.2010р.
Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала.
Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє.
29.11.2014припинено повноваженняЧлен ПравлінняРешетняк О.А.- -
-
0
Зміни відбулись відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" № 5-29/11 від 29.11.2014р.
На зазначеній посаді посадова особа перебувала з 04.11.2010р.
Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала.
Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє.
29.11.2014припинено повноваженняЧлен правління - перший заступник Голови ПравлінняКононихіна В.В.- -
-
0
Зміни відбулись відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" № 5-29/11 від 29.11.2014р.
На зазначеній посаді посадова особа перебувала з 30.12.2010р.
Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала.
Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє.