Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
14.11.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БГ БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04112 м.Київ вул. Дегтярiвська, 48
4. Код за ЄДРПОУ20717958
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 590-09-24 (044) 590-09-24
6. Електронна поштова адресаinfo@bgbank.com.ua
7. Т.в.о. Голови ПравлiнняОсипенко А.В.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
11.11.2014звільненоЗаступник Голови ПравлiнняДратвер Вадим IгоровичМН 009554
12.06.2001 Київським МВ РВ ХМУУМВС України в Харкiвськiй обл.
0
На пiдставi рiшення Правлiння, що прийнято замiсть спостережної ради ПАТ «БГ БАНК» (Протокол засiдання №153 вiд 13.11.2014р.) Дратвера Вадима Iгоровича звiльнено з посади Заступника Голови Прапвлiння, члена Правлiння ПАТ «БГ БАНК» (паспорт МН № 009554, виданий Київським МВ РВ ХМУУМВС України в Харкiвськiй обл., 12.06.2001р.) з 14.11.2014р. Перебував на посадi 15 днiв. Не володiє акцiями ПАТ «БГ БАНК». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На дату виникнення особливої iнформацiї замiсть звiльненої особи на посаду заступника Голови Правлiння нiкого не призначено.