Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
13.11.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "Банк "Український капітал"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03062 м.Київ проспект Перемоги, 67
4. Код за ЄДРПОУ22868414
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 205-37-26 205-37-26
6. Електронна поштова адреса office@buc.com.ua
7. Голова ПравлінняТіхоміров О.В.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
12.11.2014призначеноЧлен Правління - начальник управління фінансового моніторингуМартиненко Юрій Миколайович
0
12 листопада 2014 року на засіданні Наглядової ради банку (протокол Наглядової ради № 36 від 12.11.2014 р.) прийнято рішення про зміни у складі Правління ПАТ «Банк «Український капітал» (надалі – банк), а саме: - вивести зі складу Правління ПАТ «Банк «Український капітал» Долечека Володимира Станіславовича (паспортні дані - не дана згода) з 13.11.2014 р., у зв’язку зі звільненням з посади начальника управління фінансового моніторингу, члена Правління за угодою сторін. Долечек В.С. перебував на посаді начальника управління фінансового моніторингу банку з 2004 року. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; - у зв’язку із переведенням заступника начальника управління фінансового моніторингу банку Мартиненка Юрія Миколайовича (паспортні дані - не дана згода) на посаду начальника управління фінансового моніторингу з 14.11.2014 р. та на вимогу Постанови Правління Національного банку України № 189 ввести його до складу Правління банку з 14.11.2014 р., строк, на який його призначено – до моменту складення повноважень або звільнення. Мартиненко Ю.М. протягом останніх п'яти років обіймав посади: з 01.04.2008 - начальник відділу методології управління методології і консалтингу Служби фінансового моніторингу ВАТ «Сведбанк»; з 15.12.2009 - головний спеціаліст Служби фінансового моніторингу АТ «Сведбанк» (публічне); з 01.06.2011 - юрисконсульт відділу комплайенс управління фінансового моніторингу та комплайенс АТ «Сведбанк» (публічне); з 10.10.2011 по 29.08.2014 - головний спеціаліст Служби фінансового моніторингу АТ «Сведбанк» (публічне), який змінив назву на ПАТ «ОМЕГА БАНК»; з 01.09.2014 року - заступник начальника управління фінансового моніторингу ПАТ «Банк «Український капітал». Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
12.11.2014звільненоЧлен Правління - начальник управління фінансового моніторингуДолечек Володимир Станіславович
0
12 листопада 2014 року на засіданні Наглядової ради банку (протокол Наглядової ради № 36 від 12.11.2014 р.) прийнято рішення про зміни у складі Правління ПАТ «Банк «Український капітал» (надалі – банк), а саме: - вивести зі складу Правління ПАТ «Банк «Український капітал» Долечека Володимира Станіславовича (паспортні дані - не дана згода) з 13.11.2014 р., у зв’язку зі звільненням з посади начальника управління фінансового моніторингу, члена Правління за угодою сторін. Долечек В.С. перебував на посаді начальника управління фінансового моніторингу банку з 2004 року. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; - у зв’язку із переведенням заступника начальника управління фінансового моніторингу банку Мартиненка Юрія Миколайовича (паспортні дані - не дана згода) на посаду начальника управління фінансового моніторингу з 14.11.2014 р. та на вимогу Постанови Правління Національного банку України № 189 ввести його до складу Правління банку з 14.11.2014 р., строк, на який його призначено – до моменту складення повноважень або звільнення. Мартиненко Ю.М. протягом останніх п'яти років обіймав посади: з 01.04.2008 - начальник відділу методології управління методології і консалтингу Служби фінансового моніторингу ВАТ «Сведбанк»; з 15.12.2009 - головний спеціаліст Служби фінансового моніторингу АТ «Сведбанк» (публічне); з 01.06.2011 - юрисконсульт відділу комплайенс управління фінансового моніторингу та комплайенс АТ «Сведбанк» (публічне); з 10.10.2011 по 29.08.2014 - головний спеціаліст Служби фінансового моніторингу АТ «Сведбанк» (публічне), який змінив назву на ПАТ «ОМЕГА БАНК»; з 01.09.2014 року - заступник начальника управління фінансового моніторингу ПАТ «Банк «Український капітал». Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.