Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
12.11.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БГ БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04112 м.Київ вул. Дегтярiвська, 48
4. Код за ЄДРПОУ20717958
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 590-09-24 (044) 590-09-24
6. Електронна поштова адресаinfo@bgbank.com.ua
7. Т.в.о. Голови ПравлiнняОсипенко А.В.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
11.11.2014призначеноГоловний бухгалтер ПАТ "БГ БАНК"Кiньколих Тятяна МиколаївнаМЕ 951855
14.07.2009 Святошинським РУ ГУ МВС України в в м. Києвi
0
На пiдставi рiшення Правлiння, що прийнято замiсть спостережної ради ПАТ «БГ БАНК» (Протокол засiдання №149 вiд 11.11.2014р.) Кiньколих Тетяну Миколаївну (паспорт серiї МЕ № 951855, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в в м. Києвi , 14.07.2009р.) призначено на посаду Головного бухгалтера ПАТ «БГ БАНК» з 11.11.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: Заступник Головного бухгалтера ПАТ «ФIНЕСБАНК», Головний бухгалтер ПАТ «ФIНЕКСБАНК». Не володiє акцiями ПАТ «БГ БАНК».
11.11.2014призначеноДиректор Юридичного департаменту ПАТ «БГ БАНК»Кiряхно Олег ВiкторовичЕЕ 209515
08.02.2000 Сакським МРВГУ МВС України в Криму
0
На пiдставi рiшення Правлiння, що прийнято замiсть спостережної ради ПАТ «БГ БАНК» (Протокол засiдання №147 вiд 07.11.2014р.) Директора Юридичного департаменту Кiряхно Олега Вiкторовича (паспорт серiї ЕЕ № 209515, виданий Сакським МРВГУ МВС України в Криму., 08.02.2000р.) призначено особою, що тимчасово (до окремого рiшення) виконуватиме обов’язки працiвника, вiдповiдального за проведення фiнансового монiторингу в ПАТ «БГ БАНК», та про обрання його з 11 листопада 2014 року членом Правлiння ПАТ «БГ БАНК». Посадова особа призначена на посаду на строк не бiльше як на 5 рокiв, вiдповiдно до п.13.6 Статуту ПАТ «БГ БАНК». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: Адвокат у складi ЮК №8 Iндустрiального району м. Днiпропетровська та член АО «Днiпропетровська обласна колегiя». Не володiє акцiями ПАТ «БГ БАНК».