Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
06.11.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Поiнт"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01024 Київ Круглоунiверситетська, 14
4. Код за ЄДРПОУ32670627
5. Міжміський код та телефон, факс044 270 57 80 044 270 57 80
6. Електронна поштова адресаsk@sk-point.com
7. Голова ПравлiнняКучер Дмитро Валодимирович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
05.11.2014звільненоЧлен ПравлiнняКрупович В'ячеслав Михайлович
Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Рiшенням Наглядової ради (протокол № 19 вiд 05.11.2014р.) Круповича В'ячеслава Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних не отримано ), звiльнено з посади Члена Правлiння у зв’язку з поданою ним заявою.
Акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 03.12.2010р.
На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.