Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
03.11.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БГ БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04112 м.Київ вул.Дегтярiвська, 48
4. Код за ЄДРПОУ20717958
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 590-09-24 (044) 590-09-24
6. Електронна поштова адресаinfo@bgbank.com.ua
7. Т.в.о. Голови ПравлiнняОсипенко А.В.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
30.10.2014призначеноЗаступник Голови Правлiння, член Правлiння ПАТ "БГ БАНК"Дратвер Вадим IгоровичМН 009554
12.06.2001 Київським МВ РВ ХМУУМВС України в Харкiвськiй обл.
0
На пiдставi рiшення Спостережної ради ПАТ «БГ БАНК» (Протокол засiдання №120 вiд 30.10.2014р.) Дратвера Вадима Iгоровича (паспорт серiї МН № 009554, виданий Київським МВ РВ ХМУУМВС України в Харкiвськiй обл., 12.06.2001р.) призначено на посаду заступника Голови Правлiння, члена Правлiння ПАТ «БГ БАНК» з 31.10.2014р. Посадова особа призначена на посаду на строк не бiльше як на 5 рокiв, вiдповiдно до п.13.6 Статуту ПАТ «БГ БАНК». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: заступник директора ТОВ «Iнтеркейс», директор ТОВ «Експерт-АБЦ». Не володiє акцiями ПАТ «БГ БАНК».
30.10.2014звільненоЗаступник Голови Правлiння, член Правлiння ПАТ «БГ БАНК»Шаров Iгор БорисовичСН 884920
25.08.1998 Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0
На пiдставi рiшення Спостережної ради ПАТ «БГ БАНК» (Протокол засiдання №118 вiд 30.10.2014р.) Шарова Iгоря Борисовича звiльнено з посади заступника Голови Правлiння, члена Правлiння ПАТ «БГ БАНК» (паспорт СН №884920, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi, 25.08.1998р.) з 30.10.2014р. Перебував на посадi 4 мiсяцi. Не володiє акцiями ПАТ «БГ БАНК». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На дату виникнення особливої iнформацiї замiсть звiльненої особи на посаду заступника Голови Правлiння нiкого не призначено.
30.10.2014призначеноТ.в.о. Голови Правлiння ПАТ "БГ БАНК"Осипенко Андрiй ВалерiйовичКК 876793
08.02.2002 Суворовським РВО МУ УМВС України в Одеськiй обл.
0
На пiдставi рiшення Спостережної ради ПАТ «БГ БАНК» (Протокол засiдання №117 вiд 30.10.2014р.) тимчасово покладено виконання обов’язкiв Голови Правлiння на Голову Правлiння, члена Правлiння ПАТ «БГ БАНК» Осипенка Андрiя Валерiйовича (паспорт серiї КК № 876793, виданий Суворовським РВО МУ УМВС України в Одеськiй обл., 08.02.2002р.) з 31.10.2014р. до дня погодження його кандидатури Нацiональним банком України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: регiональний менеджер по роботi з мобiльними банкiрами управлiння продажу та розвитку мережi ВАТ «Раффайзен Банк аваль», в.о. начальника вiддiлу кредитного адмiнiстрування Операцiйного управлiння ПАТ «КБ «Надра», головний фахiвець з розвитку продаж Центрального регiонального центру Управлiння регiонального розвитку ПАТ «Банк Руский Стандарт», начальник вiддiлу регiональних продажiв Управлiння розвитку продажiв Департаменту роздрiбного бiзнесу ПАТ «Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк», представник торговельного вiддiлу контрактних медичних представникiв ПП «ЦМФI «Медикал Дата Менеджмент». Не володiє акцiями ПАТ «БГ БАНК».
30.10.2014призначеноГолова Правлiння ПАТ "БГ БАНК"Осипенко Андрiй ВалерiйовичКК 876793
08.02.2002 Суворовським РВО МУ УМВС України в Одеськiй обл.
0
На пiдставi рiшення Спостережної ради ПАТ «БГ БАНК» (Протокол засiдання №117 вiд 30.10.2014р.) Осипенка Андрiя Валерiйовича (паспорт серiї КК № 876793, виданий Суворовським РВО МУ УМВС України в Одеськiй обл., 08.02.2002р.) призначено на посаду Голови Правлiння, члена Правлiння ПАТ «БГ БАНК» з 31.10.2014р. Посадова особа призначена на посаду на строк не бiльше як на 5 рокiв, вiдповiдно до п.13.6 Статуту ПАТ «БГ БАНК». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: регiональний менеджер по роботi з мобiльними банкiрами управлiння продажу та розвитку мережi ВАТ «Раффайзен Банк аваль», в.о. начальника вiддiлу кредитного адмiнiстрування Операцiйного управлiння ПАТ «КБ «Надра», головний фахiвець з розвитку продаж Центрального регiонального центру Управлiння регiонального розвитку ПАТ «Банк Руский Стандарт», начальник вiддiлу регiональних продажiв Управлiння розвитку продажiв Департаменту роздрiбного бiзнесу ПАТ «Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк», представник торговельного вiддiлу контрактних медичних представникiв ПП «ЦМФI «Медикал Дата Менеджмент». Не володiє акцiями ПАТ «БГ БАНК».
30.10.2014звільненоЗаступник Голови Правлiння ПАТ «БГ БАНК»Барибiн Сергiй МиколайовичВВ 838643
04.06.1999 Шахтарським МВ УМВС України в Донецькiй обл.
0
На пiдставi рiшення Спостережної ради ПАТ «БГ БАНК» (Протокол засiдання №119 вiд 30.10.2014р.) Барибiна Сергiя Миколайовича звiльнено з посади заступника Голови Правлiння, члена Правлiння ПАТ «БГ БАНК» (паспорт серiї ВВ № 838643, виданий Шахтарським МВ УМВС України в Донецькiй обл., 04.06.1999р.) з 30.10.2014р. Перебував на посадi 1 мiсяць. Не володiє акцiями ПАТ «БГ БАНК». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На дату виникнення особливої iнформацiї замiсть звiльненої особи на посаду заступника Голови Правлiння нiкого не призначено.
30.10.2014припинено повноваженняТ.в.о. Голови Правлiння ПАТ "БГ БАНК"Барибiн Сергiй МиколайовичВВ 838643
04.06.1999 Шахтарським МВ УМВС України в Донецькiй обл.
0
На пiдставi рiшення Спостережної ради ПАТ «БГ БАНК» (Протокол засiдання №119 вiд 30.10.2014р.) припинено повноваження Барибiна Сергiя Миколайовича як тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правлiння ПАТ «БГ БАНК» (паспорт серiї ВВ № 838643, виданий Шахтарським МВ УМВС України в Донецькiй обл., 04.06.1999р.) з 30.10.2014р. Перебував на посадi 1 мiсяць. Не володiє акцiями ПАТ «БГ БАНК». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На дату виникнення особливої iнформацiї замiсть звiльненої особи на посаду тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правлiння призначено Осипенка Андрiя Валерiйовича.