Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
30.10.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "Банк "Український капітал"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03062 м. Київ пр-т Перемоги, б.67
4. Код за ЄДРПОУ22868414
5. Міжміський код та телефон, факс044-205-37-26 044-205-37-26
6. Електронна поштова адресаoffice@buc.com.ua
7. В.О. Голови ПравлінняГолуб О.М.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
30.10.2014звільненоЧлен ПравлінняГончаренко Ігор Володимирович
0.5713
30 жовтня 2014 року на засіданні Наглядової ради банку (протокол Наглядової ради №34 від 30.10.2014 р.) прийнято рішення про зміни у складі Правління ПАТ «Банк «Український капітал» (надалі – банк), а саме: звільнено з посади заступника Голови Правління, члена Правління Гончаренка Ігоря Володимировича (паспортні дані - не дана згода) з 30.10.2014 року, за угодою сторін. Гончаренко Ігор Володимирович перебував на посаді заступника Голови Правління банку з 1997 року. На момент складання повноважень є власником частки розміром 0,5713% статутного капіталу банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення про призначення іншої особи замість звільненої не приймалось.