Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
10.10.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Укрнафта"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04053 м. Київ Несторiвський пров., буд. 3-5
4. Код за ЄДРПОУ00135390
5. Міжміський код та телефон, факс(044)5061045 (044)5061045
6. Електронна поштова адресаvkv@ukrnafta.com
7. Заступник Голови Правлiння - виконавчий директорПустоваров Володимир Миколайович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
10.10.2014припинено повноваженняЧлен Наглядової ради ПАТ "Укрнафта''Кiперман Михайло Юрiйовичн/д н/д
н/д
9.22e-05
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) були припиненi повноваження на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" у зв'язку з рiшенням акцiонерiв, на даннiй посадi перебував з 2003 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014припинено повноваженняЧлен Наглядової ради ПАТ "Укрнафта''Боголюбов Геннадiй Борисовичн/д н/д
н/д
9.22e-05
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) були припиненi повноваження на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" у зв'язку з рiшенням акцiонерiв, на даннiй посадi перебував з 2003 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014обраноЧлен Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"Новiков Тимур Юрiйовичн/д н/д
н/д
7.517e-05
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) був обраний на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Протягом 5 останнiх рокiв перебував на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014обраноЧлен Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"Кiперман Михайло Юрiйовичн/д н/д
н/д
9.22e-05
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) був обраний на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Протягом 5 останнiх рокiв перебував на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014обраноЧлен Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта"Парахоняк Наталiя Богданiвнан/д н/д
н/д
4.61e-05
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) була обрана на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта", термiном на 5 рокiв. Протягом 5 останiх рокiв перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014обраноЧлен Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта"Андрiяшина Ольга Вiкторiвнан/д н/д
н/д
7.007e-05
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) була обрана на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта", термiном на 5 рокiв. Протягом 5 останiх рокiв перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014обраноЧлен Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"Боголюбов Геннадiй Борисовичн/д н/д
н/д
9.22e-05
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) був обраний на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Протягом 5 останнiх рокiв перебував на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014обраноЧлен Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта"Думчева Тетяна Борисiвнан/д н/д
н/д
0
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) була обрана на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта", термiном на 5 рокiв. Поточна посада: Заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу фiнансових планiв пiдприємств Компанiї Департаменту економiчного планування та бюджетних розрахункiв ПАТ ''НАК ''Нафтогаз України''. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014обраноЧлен Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта"Рубiс Сергiй Миколайовичн/д н/д
н/д
0
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) був обраний на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта", термiном на 5 рокiв. Поточна посада: Начальник вiддiлу Департаменту внутрiшнього аудиту ПАТ ''НАК ''Нафтогаз України''. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
10.10.2014обраноГолова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта"Свiрiн Вадим Володимировичн/д н/д
н/д
0
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) був обраний на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта", термiном на 5 рокiв. Поточна посада: Директор департаменту внутрiшнього аудиту ПАТ ''НАК ''Нафтогаз України''. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта"Войтович Юрiй Леонтiйовичн/д н/д
н/д
0
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) було припинено повноваження на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта" у зв'язку з рiшенням акцiонерiв, на данiй посадi перебував з 2010 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта"Рубiс Сергiй Миколайовичн/д н/д
н/д
0
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) було припинено повноваження на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта" у зв'язку з рiшенням акцiонерiв, на данiй посадi перебував з 2006 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта"Парахоняк Наталiя Богданiвнан/д н/д
н/д
4.61e-05
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) були припиненi повноваження на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта" у зв'язку з рiшенням акцiонерiв, на данiй посадi перебувала з 2003 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта"Андрiяшина Ольга Вiкторiвнан/д н/д
н/д
7.007e-05
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) були припиненi повноваження на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта" у зв'язку з рiшенням акцiонерiв, на данiй посадi перебувала з 2003 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014припинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта"Литвинова Оксана Миколаївнан/д н/д
н/д
0
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) були припиненi повноваження на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта" у зв'язку з рiшенням акцiонерiв, на данiй посадi перебувала з 2010 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014обраноЧлен Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"Урiел Цвi Лейбер (Uriel Tzvi Laber)н/д н/д
н/д
3.688e-05
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) був обраний на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Протягом 4 останнiх рокiв перебував на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014обраноЧлен Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"Коломойський Iгор Валерiйовичн/д н/д
н/д
0.004463
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) був обраний на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Протягом 5 останнiх рокiв перебував на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014обраноЧлен Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"Загнiтко Полiна Михайлiвнан/д н/д
н/д
0
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) була обрана на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Поточна посада: Директор Департаменту майнових та корпоративних вiдносин ПАТ ''НАК ''Нафтогаз України'. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014обраноЧлен Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"Теклюк Ярослав Володимировичн/д н/д
н/д
0
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) був обраний на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Поточна посада: Директор з правових питань та взаємодiї з органами влади ПАТ ''НАК ''Нафтогаз України''. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014обраноЧлен Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"Столяр Петро Дмитровичн/д н/д
н/д
0
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) був обраний на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Поточна посада: Заступник директора Департаменту економiчної, промислової, iнформацiйної безпеки та управлiння ризиками ПАТ ''НАК ''Нафтогаз України''. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014обраноЧлен Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"Коновець Сергiй Олександровичн/д н/д
н/д
0
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) був обраний на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Поточна посада: Заступник Голови Правлiння ПАТ ''НАК ''Нафтогаз України''. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014обраноЧлен Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"Перелома Сергiй Вiталiйовичн/д н/д
н/д
0
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) був обраний на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Поточна посада: Перший Заступник Голови Правлiння ПАТ ''НАК ''Нафтогаз України''. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014обраноГолова Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"Коболєв Андрiй Володимировичн/д н/д
н/д
0
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) був обраний на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Поточна посада: Голова Правлiння ПАТ ''НАК ''Нафтогаз України''. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014припинено повноваженняЧлен Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"Урiел Цвi Лейбер (Uriel Tzvi Laberн/д н/д
н/д
3.688e-05
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) були припиненi повноваження на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" у зв'язку з рiшенням акцiонерiв, на даннiй посадi перебував з 2010 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014припинено повноваженняЧлен Наглядової ради ПАТ "Укрнафта''Новiков Тимур Юрiйовичн/д н/д
н/д
7.517e-05
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) були припиненi повноваження на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" у зв'язку з рiшенням акцiонерiв, на даннiй посадi перебував з 2003 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014припинено повноваженняЧлен Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"Коломойський Iгор Валерiйовичн/д н/д
н/д
0.004463
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) були припиненi повноваження на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" у зв'язку з рiшенням акцiонерiв, на даннiй посадi перебував з 2003 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014припинено повноваженняЧлен Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"Франчук Валентин Геннадiйовичн/д н/д
н/д
0
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) були припиненi повноваження на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" у зв'язку з рiшенням акцiонерiв, на даннiй посадi перебував з 2010 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014припинено повноваженняЧлен Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"Винокуров Валерiй Вiкторовичн/д н/д
н/д
0
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) були припиненi повноваження на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" у зв'язку з рiшенням акцiонерiв, на даннiй посадi перебував з 2010 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014припинено повноваженняЧлен Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"Юр`єв Геннадiй Петровичн/д н/д
н/д
0
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) були припиненi повноваження на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" у зв'язку з рiшенням акцiонерiв, на даннiй посадi перебував з 2010 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014припинено повноваженняЧлен Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"Швидкий Едуард Анатолiйовичн/д н/д
н/д
0
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) були припиненi повноваження на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" у зв'язку з рiшенням акцiонерiв, на даннiй посадi перебував з 2010 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014припинено повноваженняЧлен Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"Корнiйчук Євген Григоровичн/д н/д
н/д
0
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) були припиненi повноваження на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" у зв'язку з рiшенням акцiонерiв, на даннiй посадi перебував з 2010 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
10.10.2014припинено повноваженняГолова Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"Бакулiн Євген Миколайовичн/д н/д
н/д
0
Вiдповiдно до рiшення позачергових зборiв акцiонерiв вiд 10.10.2014 року (протокол № 22 вiд 10.10.2014 року) були припиненi повноваження на посадi Голови Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" у зв'язку з рiшенням акцiонерiв, на даннiй посадi перебував з 2010 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.