Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
08.10.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство “ХАРКIВСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМБIНАТ №1”
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента61106 мiсто Харкiв вул.Плиткова,12
4. Код за ЄДРПОУ01270478
5. Міжміський код та телефон, факс(057) 94-56-71 (057) 94-15-30
6. Електронна поштова адресаkharkov-dbk-1@emitent.net.ua
7. Голова лiквiдцацiйної комiсiїУсiков Едуард Анатолiйович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
07.10.2014призначеночлен лiквiдацiйної комiсiїДишко Нiна МиколаївнаМК 489391
Орджонiкiдзевським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
0
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.10.2014 р. призначено на посаду члена лiквiдацiйної комiсiї Дишко
Нiну Миколаївну (паспорт серiя МК №489391, виданий Орджонiкiдзевським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 17.05.1997р.)строком на шiсть мiсяцiв (цей строк може коригуватися в залежностi вiд часу прходження етапiв лiквiдацiйної процедури). Протягом своєї дiяльностi займала посади: бухгалтер, головний бухгалтер. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
07.10.2014припинено повноваженняГенеральний директорУсiков Едуард Анатолiйович МК 251240
Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй обл.
0
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.10.2014 р. припинено повноваження Генерального директора Усiкова Едуарда Анатолiйовича (паспорт серiя МК №251240, виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй обл. 12.08.1996р.) На посадi Генерального директора перебував з 16.09.2013 року. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
07.10.2014призначеноГолова лiквiдацiйної комiсiїУсiков Едуард АнатолiйовичМК 251240
Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй обл.
0
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.10.2014 р. призначено на посаду Голови лiквiдацiйної комiсiї Усiкова Едуарда Анатолiйовича (паспорт серiя МК №251240, виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй обл. 12.08.1996р.)строком на шiсть мiсяцiв (цей строк може коригуватися в залежностi вiд часу прходження етапiв лiквiдацiйної процедури). Протягом своєї дiяльностi займав посади: начальник транспортно-експедицiйного вiддiлу АТ „Станк”, керiвник екологiчної служби УНПА„Укрмедпром”, заступник директора ПФ „Брiз”, директор ЗАТ „Савой”. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
07.10.2014припинено повноваженнячлен Ревiзiйної комiсiїСiнявiна Володимира ПавловичММ 646652
Московським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
0
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.10.2014 р. припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Сiнявiна Володимира Павловича (паспорт: серiя ММ номер 646652 виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 03.11.2000) на посадi члена Ревiзiйної комiсiї перебував з 03.07.2012. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
07.10.2014припинено повноваженнячлена Ревiзiйної комiсiїЛохматова Андрiя Сергiйовича ВС 198183
Снiжнянським МВ УМВС України в Донецькiй областi
0
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.10.2014 р. припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Лохматова Андрiя Сергiйовича (паспорт: серiя ВС номер 198183 виданий Снiжнянським МВ УМВС України в Донецькiй областi 01.03 2000) на посадi члена Ревiзiйної комiсiї перебував з 03.07.2012. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
07.10.2014припинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiїСтрюк Артем БорисовичАС 921447
Васильївським РВ УМВС України в Запорiзької областi
0
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.10.2014 р. припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Стрюка Артема Борисовича (паспорт: серiя АС номер 921447 виданий Васильївським РВ УМВС України в Запорiзької областi 02.12.1998). На посадi Голови Ревiзiйної комiсiї перебував з 03.07.2012. Акцiями Товариства не володiє. Протягом своєї дiяльностi займав посади - завiдувач гуртожитку ВАТ "Харкiвметробуд", начальник технiчного вiддiлу АТ "ХДБК-1". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
07.10.2014припинено повноваженнячлен Наглядової радиБиков Павло ВасильовичМК 412715
Первомайським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi
0.1593
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.10.2014 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Бикова Павла Васильовича (паспорт МК 412715, виданий Первомайським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi 03.02.1997). На посадi члена Наглядової ради перебував з 29.04.2014 року. Не має частки в статутному капiталi емiтенту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
07.10.2014припинено повноваженнячлен Наглядової радиМомот Вадим В’ячеславовичМН 027441
ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
0
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.10.2014 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Момота Вадима В’ячеславовича (паспорт МН 027441, виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 20 липня 2001 року). На посадi члена Наглядової ради перебував з 29.04.2014 року. Не має частки в статутному капiталi емiтенту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
07.10.2014припинено повноваженняГолова Наглядової радиКадацький Сергiй Романович ММ 713746
Київським МВРВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
0
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.10.2014 р. припинено повноваження Голови Наглядової ради Кадацького Сергiя Романовича (паспорт ММ 713746 виданий Київським МВРВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 01.12.2000 р.) На посадi Голови Наглядової ради перебував з 29.04.2014 року. В статутному капiталi емiтенту частки не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.