Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
29.09.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство «Державний ощадний банк України»
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м. Київ вул. Госпiтальна, 12-г
4. Код за ЄДРПОУ00032129
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 247-86-44 (044) 247-86-44
6. Електронна поштова адресаOhonenkoSV@oschadbank.ua
7. Заступник голови правлiнняА.З. Барсуков

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
26.09.2014звільненоПерший заступник голови правлiнняБерезовський Євгенiй Наумович- -
-
0
Вiдповiдно до Протоколу № 7 вiд 26 вересня 2014 року наглядовою радою публiчного акцiонерного товариства
"Державний ощадний банк України" прийнято рiшення методом опитування про звiльнення Березовського Євгенiя Наумовича з посади першого заступника голови правлiння АТ "Ощадбанк"на пiдставi п.1 ч.1 ст.36 КЗпП України 26.09.2014р. Строк перебування на посадi 4 мiсяця 06 днiв.

Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.