Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
24.09.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРІН БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03040 м. Київ Стельмаха, 10-а
4. Код за ЄДРПОУ13550848
5. Міжміський код та телефон, факс0442574323 0442570303
6. Електронна поштова адресаinfo@greenbank.com.ua
7. Т. в. о. Голови ПравлінняПунько Н. О.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
24.09.2014призначеноЧлен ПравлінняПаршиков Євген Костянтинович
0
24.09.2014 р. Призначено на посаду директора Департаменту безпеки Паршикова Євгена Костянтиновича - Член Правління. Рішення про призначення прийнято Спостережною радою ПАТ "ГРІН БАНК". Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу №34 Спостережної ради ПАТ "ГРІН БАНК" від 24.09.2014 р. Посадова особа Паршиков Євген Костянтинович (не надав згоди на розкриття паспортних даних), призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Начальник Управління безпеки Центрального регіону Служби безпеки ПАТ "ФІНРОСТБАНК". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.