Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго", Відкрите акціонерне товариство. Зміна складу посадових осіб АК "Київенерго"

Дата здійснення дії: 04.03.2009
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул. Івана Франка, 5
Голова правлінняСоколовський Едуард Степанович

Відповідно до додатку 14
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів

Повне найменування емітента Акціонерна енергопостачальна компанія «Київенерго»
Організаційно-правова форма Емітента Відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Емітента 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001 м. Київ, пл. І.Франка, 5
Міжміський код, телефон та факс Емітента т. 8(044)207-61-49; т/факс 8(044)235-88-93
Електронна пошта, адреса Емітента vku@kievenergo.com.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується Емітентом для розкриття інформації: Не використовується

Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб Емітента

Текст повідомлення:

Відповідно до рішення Спостережної ради АК «Київенерго» від 04.03.2009 (протокол Спостережної ради від 04.03.2009) у складі посадових осіб АК "Київенерго" відбулися такі зміни.
Відкликано (звільнено):
Познякова Олександра Вікторовича, Члена Спостережної ради АК «Київенерго» та Голову Спостережної ради АК «Київенерго», відкликано (звільнено) з посади Голови Спостережної ради АК «Київенерго». Паспортні дані: Серія ВВ № 382569. Виданий: 18.04.1998 Мiським РВ Горлiвського МУУМВС України у Донецькій обл.
На момент обрання володів 0,000005% (6 акцій) статутного фонду АК "Київенерго".
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді Голови Спостережної ради АК «Київенерго» з 13.10.2008.
Інформація складена станом на 04.03.2009 та враховує всі наявні відомості щодо посадової особи, які є у розпорядженні АК «Київенерго».
ЗАТ «Компанія Київенергохолдинг», Члена Спостережної ради АК "Київенерго" та Заступника Голови Спостережної ради АК "Київенерго" з посади Заступника Голови Спостережної ради АК "Київенерго".
ЗАТ "Компанiя Київенергохолдинг" є юридичною особою. Код ЄДРПОУ ЗАТ "Компанiя Київенергохолдинг" 34239322. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 43 оф. 32. На момент обрання володiла 0,0000009% (1 акцiя) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посадi Заступника Голови Спостережної ради АК "Київенерго" з 23.10.2007.
Iнформацiя складена станом на 04.03.2009р. та враховує всi наявнi вiдомостi щодо посадової особи, якi є у розпорядженнi АК "Київенерго".

Обрано (призначено):
Комарницького Дениса Сергійовича, Члена Спостережної ради АК «Київенерго» обрано (призначено) на посаду Голови Спостережної ради АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія СН №118645. Виданий: 13.02.1996 Печерським РУГУ МВС України в м. Києві. На момент обрання володів 0,0000009% (1 акція) статутного
фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду Голови Спостережної ради АК "Київенерго" вiдповiдно до Статуту АК "Київенерго".
Посади, які обіймав протягом своєї діяльності: консультант-організатор апарату Київської міської організації Народно-Демократичної партії; юрисконсульт ТОВ "Юридична фірма "Правозахисник"; виконавчий директор ТОВ "Юридична фірма "Правозахисник"; директор ТОВ "Центр розвитку економіки і права".
Інформація складена станом на 04.03.2009 та враховує всі наявні відомості щодо посадових осіб, які є у розпорядженні АК «Київенерго».

Познякова Олександра Вікторовича, Члена Спостережної ради АК "Київенерго" обрано (призначено) на посаду Заступника Голови Спостережної ради АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія ВВ № 382569. Виданий: 18.04.1998 Міським РВ Горлівського МУУМВС України у Донецькій області. На момент обрання володiв 0,0000005% (6 акцiй) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на посаду Заступника Голови Спостережної ради АК "Київенерго" вiдповiдно до Статуту АК "Київенерго".
Посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: iнженер централiзованого вiддiлу органiзацiї працi i заробiтної плати ВЕО "Донбасенерго"; головний бухгалтер Зуївської ДРЕС-2, ВЕО "Донбасенерго"; головний бухгалтер, заступник директора з фiнансiв та облiку, директор з економiки та фiнансiв ВАТ "Донбасенерго"; директор з економiки та фiнансiв ТОВ "Схiденерго"; керiвник департаменту з генерацiї дирекцiї з виробництва Корпорацiї "Донбаська паливно-енергетична компанiя"; начальник вiддiлу радникiв, в.о. першого вiце-президента НАК "Енергетична компанiя України".
Iнформацiя складена станом на 04.03.2009р. та враховує всi наявнi вiдомостi щодо посадової особи, якi є у розпорядженнi АК "Київенерго".
Інформація складена на підставі даних отриманих від вищевказаних осіб. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні (інформація викладена на підставі отриманих від вищезазначених осіб даних) та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом про цінні папери.


Голова правління Е.С. Соколовський


06.03.2009р.