Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
19.09.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АВАНГАРД"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04116 Київ Шолуденка, 3
4. Код за ЄДРПОУ38690683
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 502-23-02 (044) 502-23-03
6. Електронна поштова адресаinfo@avangardbank.com.ua
7. Голова ПравлінняКорчинська С.А.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
19.09.2014припинено повноваженняЧлен Спостережної радиДемчишин Володимир Васильовичд/н д/н
д/н
0
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АВАНГАРД» (далі - Банк), код ЕДРПОУ 38690683, адреса: м. Київ, вул. Шолуденка, 3, оф. 202, тел. (044) 502-23-02. З 19.09.2014 року, у відповідності до Статуту Банку, на підставі особистої заяви від 04.09.2014р., припинено повноваження Члена Спостережної ради Банку Демчишина Володимира Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних надано не було). Часткою в статутному капіталі Банку посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 07.08.2013 по 18.09.2014, включно. На посаду, замість посадової особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.