Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
03.09.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Одеський завод шампанських вин"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента65058 м.Одеса Французський б-р, буд.36
4. Код за ЄДРПОУ32224466
5. Міжміський код та телефон, факс00(048)7344801,630414 630414
6. Електронна поштова адресаOffice@oswc.com.ua
7. Голова ПравлiнняЧерненко Сергiй Олександрович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
03.09.2014призначеноГоловний бухгалтерТолмачова Тетяна ДмитрiвнаКМ 557193
01.09.2008 Київським РВ УМВС Укр. в Одеськiй обл.
0
Посадова особа Головний бухгалтер Толмачова Тетяна Дмитрiвна (паспорт: серiя КМ номер 557193 виданий Київським РВ УМВС Укр. в Одеськiй обл. 01.09.2008) призначена з 04.09.2014р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: до звiльнення iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: головний бухгалтер Рiшення прийнято згiдно наказу голови правлiння вiд 03.09.2014р. Пiдстава рiшення: особиста заява Толмачової Т.Д. Об'рунтування змiн: виробнича необхiднiсть.
03.09.2014звільненоГоловний бухгалтерТрубнiкова Лариса ОлександрiвнаКЕ 000525
14.08.1995 Примоським РВУМВС України в Одеський обл.
0
Посадова особа Головний бухгалтер Трубнiкова Лариса Олександрiвна (паспорт: серiя КЕ номер 000525 виданий Примоським РВУМВС України в Одеський обл. 14.08.1995) звiльнена з 03.09.2014р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 05.01.2004р. Рiшення прийнято згiдно наказу голови правлiння вiд 03.09.2014р. Пiдстава рiшення: особиста заява Трубнiкової Л.О. Об'рунтування змiн: звiльнення за згодою сторiн.