Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
29.08.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРДЖЕНТ ГРУП"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента83015 місто Донецьк проспект Богдана Хмельницького, будинок 102
4. Код за ЄДРПОУ38707466
5. Міжміський код та телефон, факс062-343-45-74 062-343-45-74
6. Електронна поштова адреса38707466@emitent.net.ua
7. Генеральний директорБакакін О.А.

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
128.08.201429.08.2014ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТАНА АСІСТАНС»3489924699.566397.7182
ПРАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП» повідомляє, що згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 28.08.2014 року, який емітент отримав 29.08.2014 року від ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», на рахунках власників акцій, яким належать 10 і більше голосуючих акцій, відбулися зміни, в результаті яких: - пакет власника акцій юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТАНА АСІСТАНС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34899246, місцезнаходження: 83001, Україна, м.Донецьк, вул. Постишева, буд.117, зменшився на 8722747 простих іменних акцій емітента та становить 461230053 простих іменних акцій. Доля зазначеного власника акцій у статутному капіталі емітента зменшилася з 99,5663% до 97,7182%. Дата змін достовірно невідома, тому за дату змін прийнято дату на яку складений перелік акціонерів.