Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
08.08.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АВАНГАРД"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04116 Київ Шолуденка, 3
4. Код за ЄДРПОУ38690683
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 502-23-02 (044) 502-23-03
6. Електронна поштова адресаinfo@avangardbank.com.ua
7. Голова ПравлінняКорчинська С.А.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
07.08.2014обраноГолова Ревізійної комісіїКільмухаметов Руслан Ілдаровичд/н д/н
д/н
0
Рішенням Ревізійної комісії Банку (Протокол № 2 від 07.08.2014 року) Кільмухаметова Руслана Ілдаровича обрано Головою Ревізійної комісії на строк 3 роки згідно Положення про Ревізійну комісію Банку. Згоди на розкриття паспортних даних надано не було. Часткою в статутному капіталі Банку посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала наступні посади: з 17.11.2005 по 10.01.2010 - начальник управління корпоративних фінансів Департаменту інвестиційного бізнесу АКІБ «УкрСиббанк», з 20.01.2010 по 20.12.2010 - начальник управління корпоративних фінансів Служби інвестиційного бізнесу та з 22.12.2010 по теперішній час - начальник відділу випуску борових цінних паперів ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» (код ЕДРПОУ 35649564; місцезнаходження: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01030, Україна).
07.08.2014обраноЧлен Ревізійної комісіїКільмухаметов Руслан Ілдаровичд/н д/н
д/н
0
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол № 3 від 07.08.2014) Членом Ревізійної комісії обрано Кільмухаметова Руслана Ілдаровича на строк 3 роки згідно Положення про Ревізійну комісію Банку. Згоди на розкриття паспортних даних надано не було. Часткою в статутному капіталі Банку посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала наступні посади: з 17.11.2005 по 10.01.2010 - начальник управління корпоративних фінансів Департаменту інвестиційного бізнесу АКІБ «УкрСиббанк», з 20.01.2010 по 20.12.2010 - начальник управління корпоративних фінансів Служби інвестиційного бізнесу та з 22.12.2010 по теперішній час - начальник відділу випуску борових цінних паперів ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» (код ЕДРПОУ 35649564; місцезнаходження: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01030, Україна).
07.08.2014обраноЧлен Спостережної радиДемчишин Володимир Васильовичд/н д/н
д/н
0
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол № 3 від 07.08.2014) обрано Членом Спостережної ради Банку Демчишина Володимира Васильовича на строк згідно Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI. Згоди на розкриття паспортних даних надано не було. Часткою в статутному капіталі Банку посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала наступні посади: з 01.12.2008 по теперішній час - начальник відділу інвестиційно-банківських послуг ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» (код ЕДРПОУ 35649564; місцезнаходження: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01030, Україна).
07.08.2014припинено повноваженняГолова Ревізійної комісіїДемчишин Володимир Васильовичд/н д/н
д/н
0
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол № 3 від 07.08.2014) припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Демчишина Володимира Васильовича. Особа займала посаду Голови Ревізійної комісії з 28.09.2013 по 07.08.2014. Згоди на розкриття паспортних даних надано не було. Часткою в статутному капіталі Банку посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
07.08.2014призначеноГолова Спостережної радиСтеценко Костянтин Вікторовичд/н д/н
д/н
0
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол № 3 від 07.08.2014) Головою Спостережної ради Банку призначено Стеценка Костянтина Вікторовича на строк згідно Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI. Згоди на розкриття паспортних даних надано не було. Часткою в статутному капіталі Банку посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала наступні посади: з 24.03.2008 по 19.03.2014 - Директор ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» та з 20.03.2014 по теперішній час - Керуючий директор ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» (код ЕДРПОУ 35649564; місцезнаходження: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01030, Україна).