Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
31.07.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ПЕРШИЙ"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04112 м.Київ вул.Дегтярiвська, 48
4. Код за ЄДРПОУ20717958
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 590-09-24 (044) 590-09-24
6. Електронна поштова адресаinfo@bankpershiy.com.ua
7. В.о. Голови ПравлiнняБарибiн Сергiй Миколайович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
29.07.2014припинено повноваженняГолова Спостережної радиПолiщук Тетяна ВiкторiвнаСН 752731
20.02.1998 Шевченкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi
5
На пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» (Протокол №2 вiд 29.07.2014р.) припинено повноваження Голови Спостережної ради Банку Полiщук Тетяни Вiкторiвни (паспорт серiї СН 752731 виданий Шевченкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi, 20.02.1998р.). Перебувала на посадi Голови Спостережної ради ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ" 1 рiк 3 мiсяцi. Володiє часткою в статутному капiталi Банку в розмiрi 5,00%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
29.07.2014призначеночлен Ревiзiйної комiсiїКошiль Iрина Олександрiвна СН 453252
27.01.1998 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
0
На пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» (Протокол №2 вiд 29.07.2014р.) призначено на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Банку Кошiль Iрину Олександрiвну (паспорт СН 453252, виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi, 09.04.1997). Не володiє часткою в статутному капiталi Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала наступнi посади: червень 2009р.-вересень 2010р. – начальник управлiння методологiї та розвитку банкiвських продуктiв корпоративного бiзнесу, заступник начальника управлiння супроводження проектного фiнансування департаменту по роботi з кредитною заборгованiстю корпоративних клiєнтiв ТОВ «Укрпромбанк»; вересень 2010р.-липень 2011р. – начальник управлiння методологiї департаменту корпоративного банкiнгу ПАТ «УКРГАЗБАНК»; липень 2011р.-липень 2014р. – заступник директора департаменту корпоративного бiзнесу ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ». Посадова особа обрана на посаду на строк вiдповiдно до Статуту Банку
29.07.2014призначеночлен Ревiзiйної комiсiїГончар Наталiя БорисiвнаСН 692572
27.01.1998 Жовтневим РУ ГУ МВС України в м.Києвi
0.0003
На пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» (Протокол №2 вiд 29.07.2014р.) призначено на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Банку Гончар Наталiю Борисiвну (паспорт СН 692572, виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м.Києвi, 27.01.1998). Володiє часткою в статутному капiталi Банку в розмiрi 0,0003%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi 5 рокiв перебуває на посадi заступника Начальника Юридичної служби АТ «БАНК БОГУСЛАВ». Посадова особа обрана на посаду на строк вiдповiдно до Статуту Банку
29.07.2014призначеноГолова Ревiзiйної комiсiїСавченко Андрiй МиколайовичСН 618162
02.10.1997 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
0
На пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» (Протокол №2 вiд 29.07.2014р.) призначено на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Банку Савченко Андрiя Миколайовича (паспорт СН 618162, виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi, 02.10.1997). Не володiє часткою в статутному капiталi Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади: вересень 2007р.-липень 2013р. – провiдний аудитор управлiння методологiї органiзацiї аудиту та контролю Департаменту внутрiшнього аудиту, головний аудитор вiддiлу органiзацiї та контролю аудиторських перевiрок, начальник вiддiлу аудиту роздрiбного бiзнесу управлiння аудиту структурних пiдроздiлiв, головний аудитор вiддiлу аудиту операцiйної дiяльностi, бухгалтерського та податкового облiку управлiння структурних пiдроздiлiв ПАТ «Промiнвестбанк»; липень 2013р.-червень 2014р. – заступник начальника управлiння операцiйних ризикiв Департаменту контролю ризикiв, заступник начальника служби з монiторингу та аудиту банкiвських операцiй Служби внутрiшнього аудиту ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ». Посадова особа обрана на посаду на строк вiдповiдно до Статуту Банку
29.07.2014припинено повноваженнячлен Ревiзiйної комiсiїIвлєв Олександр ОлександровичКЕ 170439
22.05.1996 Овiдiопольським РВ УМВС України в Одеськiй обл.
0
На пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» (Протокол №2 вiд 29.07.2014р.) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Банку Iвлєва Олександра Олександровича (Паспорт КЕ 170439, виданий Овiдiопольським РВ УМВС України в Одеськiй обл., 22.05.1996). Перебував на посадi 3 роки 5 мiсяцiв. Не володiє часткою в статутному капiталi Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
29.07.2014припинено повноваженнячлен Ревiзiйної комiсiїЛукашук Сергiй МиколайовичЕР 140940
16.08.2004 Березанським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.
0
На пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» (Протокол №2 вiд 29.07.2014р.) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Банку Лукашука Сергiя Миколайовича (Паспорт ЕР 140940, виданий Березанським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл., 16.08.2004). Перебував на посадi 3 роки 5 мiсяцiв. Не володiє часткою в статутному капiталi Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
29.07.2014припинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiїКоваленко Лiлiя ПетрiвнаВЕ 185505
18.10.2001 Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй обл.
0
На пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» (Протокол №2 вiд 29.07.2014р.) припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Банку Коваленко Лiлiї Петрiвни (паспорт серiя ВЕ №185505, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй обл., 18.10.2001р.). Перебувала на посадi 3 роки 5 мiсяцiв. Не володiє часткою в статутному капiталi Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
29.07.2014призначеночлен Спостережної радиАдамчук Алла БогданiвнаВН 431417
18.07.2008 Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.
0
На пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» (Протокол №2 вiд 29.07.2014р.) призначено на посаду члена Спостережної ради Банку Адамчук Аллу Богданiвну (паспорт ВН 431417, виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл., 18.07.2008). Не володiє часткою в статутному капiталi Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала наступнi посади: лютий 2007-вересень 2010рр. – Головний бухгалтер ТОВ ГМФ; березень 2011-червень 2013рр. – Фiнансовий директор ТОВ «Денiм i К»; березень 2010-по-сьогоднi – головний бухгалтер ТОВ «Центр продажу проектiв». Посадова особа обрана на посаду на строк вiдповiдно до Статуту Банку
29.07.2014призначеночлен Спостережної радиМiщенко Андрiй ЮрiйовичТТ 133692
04.10.2012 Святошинським РВ ГУДМС України в мiстi Києвi
0
На пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» (Протокол №2 вiд 29.07.2014р.) призначено на посаду члена Спостережної ради Банку Мiщенко Андрiя Юрiйовича (паспорт ТТ 133692, виданий Святошинським РВ ГУДМС України в мiстi Києвi, 04.10.2012). Не володiє часткою в статутному капiталi Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав наступнi посади: липень 2014р. – заступник начальника вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ», та є фiзичною особою пiдприємцем. Посадова особа обрана на посаду на строк вiдповiдно до Статуту Банку
29.07.2014призначеноГолова Спостережної радиПолiщук Тетяна Вiкторiвна СН 752731
20.02.1998 Шевченкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi
5
На пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» (Протокол №2 вiд 29.07.2014р.) призначено на посаду Голови Спостережної ради Банку Полiщук Тетяну Вiкторiвну (паспорт серiї СН 752731 виданий Шевченкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi, 20.02.1998р.). Володiє часткою в статутному капiталi Банку в розмiрi 5,00%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала наступнi посади: липень 2011р.-по-сьогоднi – голова Спостережної ради Банку. Посадова особа обрана на посаду на строк вiдповiдно до Статуту Банку
29.07.2014припинено повноваженнячлен Спостережної радиБабанов Євген ВячеславовичВА 295802
30.08.1996 Димитровським МВ УМВС України в Донецькiй обл
0
На пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» (Протокол №2 вiд 29.07.2014р.) припинено повноваження члена Спостережної ради Банку Бабанова Євгена Вячеславовича (паспорт серiя ВА №295802, виданий Димитровським МВ УМВС України в Донецькiй обл., 30.08.1996р.). Перебував на посадi члена Спостережної ради ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ" 1 рiк 3 мiсяцi. Не володiє часткою в статутному капiталi Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
29.07.2014припинено повноваженнячлен Спостережної радиГлазунов Валентин ЮрiйовичММ 208157
25.03.1999 Московським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.
1
На пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» (Протокол №2 вiд 29.07.2014р.) припинено повноваження члена Спостережної ради Банку Глазунова Валентина Юрiйовича (паспорт серiя ММ №208157, виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл., 25.03.1999р.). Перебував на посадi члена Спостережної ради ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ" 1 рiк 3 мiсяцi. Володiє часткою в статутному капiталi Банку в розмiрi 1,00%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
29.07.2014припинено повноваженнячлен Спостережної радиРазумов Роман ВолодимировичВА 064026
15.06.1995 Артемiвським РВ УМВС України в Донецькiй обл.
3
На пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» (Протокол №2 вiд 29.07.2014р.) припинено повноваження члена Спостережної ради Банку Разумова Романа Володимировича (паспорт серiя ВА №064026, виданий Артемiвським РВ УМВС України в Донецькiй обл., 15.06.1995р.). Перебував на посадi члена Спостережної ради ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ" 1 рiк 3 мiсяцi. Володiє часткою в статутному капiталi Банку в розмiрi 3,00%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має