Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
28.07.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГIЧНА АГРАРНА КОМПАНIЯ ОБ'ЄДНАНА"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01133 Київ бул.Л.Українки, буд.15-А,кв.7
4. Код за ЄДРПОУ33939991
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 238-61-04 (044) 238-61-19
6. Електронна поштова адресаoffice@taco.ua
7. генеральний директорМухiн Сергiй Анатолiйович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
25.07.2014обраноревiзорУстимець Станiслав МиколайовичСА 826307
05.12.1998 Жовтневий РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
0
Позачерговими загальними зборами ПАТ "ТАКО" 25.07.2014 року обрано ревiзором Устимця Станiслава миколайовича строком на 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: фiнансовий директор ТОВ "Молiс", директор казначейства ПАТ "ТАКО". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.07.2014обраночлен наглядової ралиМiхнiч Євген ВiкторовичЕО 005725
18.08.1995 Корабельний РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi
0
Позачерговими загальними зборами ПАТ "ТАКО" 25.07.2014 року обрано членом наглядової ради Мiхнiча Євгена Вiкторовича строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора з економiки та фiнансiв ТОВ «Медичний центр «Перша офтальмологiчна клiнiка", фiнансовий директор, генеральний директор ПАТ "ТАКО". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.07.2014обраночлен наглядової радиПучiнкiн Юрiй Анатолiйович51 5402250
13.04.2012 Посольство Росiї в Українi
5
Позачерговими загальними зборами ПАТ "ТАКО" 25.07.2014 року обрано членом наглядової ради Пучiнкiна Юрiя Анатолiйовича строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: фiнансовий директор, генеральний директор, член наглядової ради ПАТ "ТАКО". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.07.2014обраночлен наглядової радиПодольський Борис ОвсiйовичМО 273309
25.12.1996 Суворовський РВ УМВС України в Херсонськiй областi
0
Позачерговими загальними зборами ПАТ "ТАКО" 25.07.2014 року обрано членом наглядової ради Подольського Бориса Овсiйовича строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор департаменту з корпоративного управлiння, член наглядової ради ПАТ "ТАКО". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.07.2014обраночлен наглядової радиКолєснiк Тетяна Вiкторiвна ЕК 614371
01.10.1997 Сєвєродонецький МВУУМВС України в Луганськiй областi
5
Позачерговими загальними зборами ПАТ "ТАКО" 25.07.2014 року обрано членом наглядової ради Колєснiк Тетяну Вiкторiвну строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт, член наглядової ради ПАТ "ТАКО". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.07.2014обраночлен наглядової радиКолесник Дмитро ВiкторовичЕМ 597542
31.03.2000 Сєвєродонецький МВУУМВС України в Луганськiй областi
90
Позачерговими загальними зборами ПАТ "ТАКО" 25.07.2014 року обрано членом наглядової ради Колесника Дмитра Вiкторовича строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор, голова та член наглядової ради ПАТ "ТАКО". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.07.2014припинено повноваженнячлен наглядової радиПучiнкiн Юрiй Анатолiйович51 5402250
13.04.2012 Посольство Росiї в Українi
5
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Технологiчна Аграрна Компанiя Об’єднана» 25.07.2014 року прийняли рiшення припинити повноваження Пучiнкiна Ю.А. як члена наглядової ради ПАТ «ТАКО» у зв'язку зi змiною кiльскiсного складу наглядової ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Пучiнкiн Ю.А. перебував на посадi члена наглядової ради 1 рiк 3 мiсяцi.
25.07.2014припинено повноваженнячлен наглядової радиПодольський Борис ОвсiйовичМО 273309
25.12.1996 Суворовський РВ УМВС України в Херсонськiй областi
0
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Технологiчна Аграрна Компанiя Об’єднана» 25.07.2014 року прийняли рiшення припинити повноваження Подольського Б.О. як члена наглядової ради ПАТ «ТАКО» у зв'язку зi змiною кiльскiсного складу наглядової ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Подольский Б.О. перебував на посадi члена наглядової ради 1 рiк 3 мiсяцi.
25.07.2014припинено повноваженнячлен наглядової радиКолєснiк Тетяна ВiкторiвнаЕК 614371
01.10.1997 Сєвєродонецький МВУУМВС України в Луганськiй областi
5
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Технологiчна Аграрна Компанiя Об’єднана» 25.07.2014 року прийняли рiшення припинити повноваження Колєснiка Т.В. як члена наглядової ради ПАТ «ТАКО» у зв'язку зi змiною кiльскiсного складу наглядової ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Колєснiк Т.В. перебувала на посадi члена наглядової ради 1 рiк 3 мiсяцi.
25.07.2014припинено повноваженнячлен наглядової радиКолесник Дмитро ВiкторовичЕМ 597542
31.03.2000 Сєвєродонецький МВУУМВС України в Луганськiй обл.
90
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Технологiчна Аграрна Компанiя Об’єднана» 25.07.2014 року прийняли рiшення припинити повноваження Колесника Д.В. як члена наглядової ради ПАТ «ТАКО» у зв'язку зi змiною кiльскiсного складу наглядової ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Колесник Д.В. перебував на посадi члена наглядової ради 1 рiк 3 мiсяцi.