Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
25.07.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04073 м. Київ ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, 9
4. Код за ЄДРПОУ30968986
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 499-77-66 (044) 499-77-60
6. Електронна поштова адресаlawyer@alfaic.ua
7. Голова ПравлiнняМейзнер Яцек Якуб

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
24.07.2014обраноГолова Ревiзiйної комiсiїШикера Iван Iванович
0
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ»
(Протокол №03 вiд 24.07.2014р.) вiдбулися наступнi змiни складу посадових осiб:

Обрано Головою Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» Шикеру Iвана Iвановича строком на п’ять рокiв. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа акцiями ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду керiвника напрямку внутрiшнiх розслiдувань.
24.07.2014припинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiїШиманський Iгор Володимирович
0.001
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ»
(Протокол №03 вiд 24.07.2014р.) вiдбулися наступнi змiни складу посадових осiб:
Достроково припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» Шиманського Iгора Володимировича. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа володiє 0,0010 вiдсотками акцiй ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ», не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на посадi з 22.07.2013 року.
24.07.2014обраноПерший заступник Голови ПравлiнняБаженов Денис Леонiдович
0
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ»
(Протокол №03 вiд 24.07.2014р.) вiдбулися наступнi змiни складу посадових осiб:
Обрано на посаду Першого заступника Голови Правлiння ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» Баженова Дениса Леонiдовича. Посадову особу обрано на строк – безстроково. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа акцiями ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: керiвник корпоративного ризик-менеджменту, керiвник проектiв.
24.07.2014припинено повноваженняПерший заступник Голови ПравлiнняСупрун Андрiй Володимирович
0
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ»
(Протокол №03 вiд 24.07.2014р.) вiдбулися наступнi змiни складу посадових осiб:

Припинено повноваження Першого заступника Голови Правлiння ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» Супруна Андрiя Володимировича. 25.07.2014 року звiльнено з посади Першого заступника Голови Правлiння ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» Супруна Андрiя Володимировича за угодою сторiн., п.1 ст. 36 КЗпП України. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа акцiями ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на посадi з 20.11.2007 року.