Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПАТ КБ "Центр"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03039 м. Київ проспект Науки 54Б
4. Код за ЄДРПОУ37119553
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 394-74-00 (044) 394-74-00
6. Електронна поштова адресаctr@emitent.net.ua
7. Голова ПравлінняМаломуж С.В.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
23.07.2014призначеноНачальник служби внутрішнього аудитуАйджигітова Тетяна Олегівна
0
Згідно Рішення Акціонера ПАТ КБ "Центр" від 23.07.2014 р.подовжено термін дії повноважень посадовій особі Айжігітовій Тетяні Олегівні (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних ), що займає посаду начальника служби внутрішнього аудиту. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який подовжено повноваження особі: до 30 грудня 2014 року. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник управління внутрішнього аудиту АКБ "ТрансБанк" , помічник ліквідатора з питань адміністрування кредитних операцій АКБ "ТрансБанк", начальник управління внутрішнього аудиту ПАТ "РАДИКАЛ БАНК", начальник служби внутрішнього аудиту ПАТ "РАДИКАЛ БАНК, головний аудитор відділу внутрішнього контролю управління методології та внутрішнього контролю департаменту внутрішнього аудиту ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" , начальник служби внутрішнього аудиту ПАТ КБ "ЦЕНТР". Акціями емітента не володіє.