Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
24.07.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "Легбанк"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01033 м.Київ Жилянська, 27
4. Код за ЄДРПОУ14291780
5. Міжміський код та телефон, факс(044)287-95-70 287-95-18
6. Електронна поштова адресаpotom@legbank.kiev.ua
7. Голова ПравлінняСкотар М.Я.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
23.07.2014звільненоЧлен ПравлінняТкаченко Ганна Валеріївнад/н д/н
01.01.1900 д/н
0
Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЛЕГБАНК» від 23.07.2014 року (Протокол № 13) вивести з 24 липня 2014 року з складу Правління банку, заступника Голови Правління Ткаченко Ганну Валеріївну (згода на розкриття паспортних даних не надана) у зв’язку з звільненням за власним бажанням. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – 1 рік. На посаду заступника Голови Правління банку замість звільненої особи нікого не призначено.