Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Відкрите акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль". Відомості про факти лістингу цінних паперів на фондовій біржі

Дата здійснення дії: 22.12.2008
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14305909
Місцезнаходження емітента: м.Київ, вул.Лєскова, буд.9, 01011
Голова ПравлінняЛавренчук Володимир Миколайович

Відкрите акціонерне товариство “Райффайзен Банк Аваль” (далі – Банк) повідомляє, що з 22 грудня 2008 року прості іменні акції Банку переведено з Котирувального списку 2 (другого) рівня лістингу до Котирувального списку 1 (першого) рівня лістингу ВАТ “Фондова біржа ПФТС”.
Зміна рівня лістингу відбулася щодо простих іменних акцій Банку номінальною вартістю 0,10 грн. (Нуль гривень десять копійок) кожна у кількості 24 149 349 080 (Двадцять чотири мільярди сто сорок дев’ять мільйонів триста сорок дев’ять тисяч вісімдесят) штук (випущені в документарній формі).
Зміна рівня лістингу відбулася щодо всіх (100%) простих іменних акцій, що були випущені Банком.
Випуск простих іменних акцій Банку зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Свідоцтво про реєстрацію № 237/1/08 від 19 червня 2008 року. Свідоцтво видане 16 грудня 2008 року.
Рішення про зміну рівня лістингу простих іменних акцій Банку прийнято Біржовою Радою Фондової Біржі ПФТС 19-го грудня 2008 року. Рішення набуває чинності 22 грудня 2008 року.