Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
02.07.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30
4. Код за ЄДРПОУ35985756
5. Міжміський код та телефон, факс(056)3739793 (056)3739793
6. Електронна поштова адресаpravozahust@academy.in.ua
7. ДиректорЖуравель Ганна Сергiївна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
01.07.2014призначеноДиректорЖуравель Ганна СергiївнаАН № 567376
25.12.2006 Ленiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi - Товариство) вiд 01.07.2014р. прийнято рiшення: 2. З 02.07.2014р. призначити безстроково Журавель Ганну Сергiївну (паспорт серiї АН № 567376, виданий Ленiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 25.12.2006р.) директором Товариства за сумiсництвом, з встановленням їй неповного робочого часу. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади менеджера та менеджера з адмiнiстративної дiяльностi ПрАТ КУА "Академiя Iнвестментс". Журавель Г.С. акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
01.07.2014звільненоДиректорПiдвалюк Ольга ВiкторiвнаМЕ № 272975
11.04.2003 Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi - Товариство) вiд 01.07.2014р. прийнято рiшення: 1. У зв’язку iз поданням заяви Пiдвалюк Ольги Вiкторiвни (паспорт серiї МЕ № 272975, виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 11.04.2003р.) про звiльнення з посади директора Товариства за власним бажанням, звiльнити її з посади директора Товариства з 01.07.2014р. Перебувала на данiй посадi з 20.02.2012р. (2 роки 4 мiсяцi). Пiдвалюк О.В. акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.