Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
01.07.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентапублiчне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвськцемент"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента77422 с.Ямниця немає
4. Код за ЄДРПОУ00292988
5. Міжміський код та телефон, факс0342583712 0342583764
6. Електронна поштова адресаoffice@ifcem.if.ua
7. голова правлiнняКруць Микола Федорович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
30.06.2014обраноголова правлiнняКруць Микола ФедоровичСЕ 093012
30.11.2001 Iвано-Франкiвським МВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi
0.0565
Рiшенням наглядової ради ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" (протокол №41 вiд 30.06.2014р.)
обрано з 01.07.2014р. на строк 3 роки головою правлiння Круця Миколу Федоровича (паспорт серiя СЕ №093012, виданий Iвано-Франкiвським МВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi 30.11.2001 року). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0565%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення займав посаду голови наглядової ради Товариства.
30.06.2014обрано голова наглядової радиКруць Галина ФедорiвнаСС 442832
06.01.1998 Iвано-Франкiвським МУВС МВС України
0
Рiшенням наглядової ради ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" (протокол №41 вiд 30.06.2014р.) головою наглядової ради ПАТ «Iвано-Франкiвськ» на строк до 26.12.2015р. обрано члена наглядової ради Круць Галину Федорiвну (паспорт серiя СС №442832, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 06.01.1998 року. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення займала посаду члена наглядової ради Товариства.
30.06.2014припинено повноваженняголова наглядової ради Круць Микола ФедоровичСЕ 093012
30.11.2001 Iвано-Франкiвським МВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi
0.0565
Вiдповiдно до поданої публiчному акцiонерному товариству «Iвано-Франкiвськцемент» 16.06.2014р. заяви достроково припинено з 30.06.2014р. повноваження члена(голови) наглядової ради Товариства Круця Миколи Федоровича (паспорт серiя СЕ №093012, виданий Iвано-Франкiвським МВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi 30.11.2001 року). На данiй посадi перебував 2роки 6 мiсяцiв. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0565%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення про обрання нового члена наглядової ради Товариством не приймалось та посада залишається вакантною.
30.06.2014обраночлен правлiнняЗаяць Богдан ЙосиповичСС 201544
27.02.1997 Iвано-Франкiвським МУВС МВС України
0.0001
Рiшенням наглядової ради ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" (протокол №41 вiд 30.06.2014р.)
обрано з 01.07.2014р. на строк 3 роки членом правлiння Заяця Богдана Йосиповича (паспорт серiя СС №201544, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 27.02.1997 року). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення займав посаду голови правлiння Товариства.
30.06.2014звільненочлен правлiнняГородецький Михайло IвановичСС 915481
14.02.2001 Галицьким РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi
0
Рiшенням наглядової ради ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" (протокол №41 вiд 30.06.2014р.) вiдкликано iз займаної посади з 30.06.2014р. вiдповiдно до поданої заяви члена правлiння Товариства Городецького Михайла Iвановича (паспорт серiя СС №915481, виданий Галицьким РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi 14.02.2001 року). На данiй посадi перебував 2 мiсяцi. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
30.06.2014звільненоголова правлiнняЗаяць Богдан ЙосиповичСС 201544
27.02.1997 Iвано-Франкiвським МУВС МВС України
0.0001
Рiшенням наглядової ради ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" (протокол №41 вiд 30.06.2014р.) вiдкликано iз займаної посади з 30.06.2014р. вiдповiдно до поданої заяви голову правлiння Товариства Заяця Богдана Йосиповича (паспорт серiя СС №201544, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 27.02.1997 року). На данiй посадi перебував 2 мiсяцi. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.