Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Попiльнянське мiжрайонне пiдприємство "Сортнасiннєовоч"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента13500 Житомирська обл., смт. Попiльня вул. Фрунзе, буд.119
4. Код за ЄДРПОУ00492167
5. Міжміський код та телефон, факс04137 2-54-85 04137 2-54-85
6. Електронна поштова адресаpopsort@emzvit.com.ua
7. ДиректорТалько Сергiй Мар"янович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
20.06.2014припинено повноваженняГолова Наглядової радиТалько Мар"ян Целестиновичд/н д/н
д/н
0.75915
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20.06.2014 р. припиненi повноваження голови Наглядової ради Товариства Талька Мар"яна Целестиновича (протокол загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 20.06.2014 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.75915%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На данiй посадi перебував з 14.06.2011 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
20.06.2014обраноРевiзорПасiчник Iгор Анатолiйовичд/н д/н
д/н
0
Пасiчник Iгор Анатолiйович обраний 20.06.2014 р. за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 20.06.2014 р.) Ревiзором Товариства строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - заступник директора Попiльнянського РЕМ. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
20.06.2014обраноЧлен Наглядової радиНестерова Галина Устимiвнад/н д/н
д/н
0.00017
Нестерова Галина Устимiвна обрана 20.06.2014 р. за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 20.06.2014 р.) членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00017%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - повар. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
20.06.2014обраноЧлен Наглядової радиХалiмон Нiна Iванiвнад/н д/н
д/н
0.00017
Халiмон Нiна Iванiвна обрана 20.06.2014 р. за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 20.06.2014 р.) членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00017%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - головний бухгалтер. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
20.06.2014обраноГолова Наглядової радиТалько Мар"ян Целестиновичд/н д/н
д/н
0.75915
Талько Мар"ян Целестинович обраний 20.06.2014 р. за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 20.06.2014 р.) членом Наглядової ради та обраний20.06.2014 р. за рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради №5 вiд 20.06.2014 р.) головою Наглядової ради Товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.75915%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обраний на посаду строком на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа не обiймала iнших посад в зв"язку з виходом на пенсiю. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
20.06.2014припинено повноваженняРевiзорПасiчник Iгор Анатолiйовичд/н д/н
д/н
0
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20.06.2014 р. припиненi повноваження Ревiзора Пасiчника Iгоря Анатолiйовича (протокол загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 20.06.2014 р.). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На данiй посадi перебував з 14.06.2011 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
20.06.2014припинено повноваженняЧлен Наглядової радиНестерова Галина Устимiвнад/н д/н
д/н
0.00017
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20.06.2014 р. припиненi повноваження члена Наглядової ради Нестерової Галини Устимiвни (протокол загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 20.06.2014 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00017 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На данiй посадi перебувала з 14.06.2011 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
20.06.2014припинено повноваженняЧлен Наглядової радиХалiмон Нiна Iванiвнад/н д/н
д/н
0.00017
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20.06.2014 р. припиненi повноваження члена Наглядової ради Халiмон Нiни Iванiвни (протокол загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 20.06.2014 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00017 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На данiй посадi перебувала з 14.06.2011 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.