Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго", Відкрите акціонерне товариство. Відомості про зміну складу посадових осіб АК "Київенерго"

Дата здійснення дії: 24.11.2008
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул. Івана Франка, 5
Голова правлінняСоколовський Едуард Степанович

Відповідно до додатку 14
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів

Повне найменування емітента Акціонерна енергопостачальна компанія «Київенерго»
Організаційно-правова форма Емітента Відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Емітента 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001 м. Київ, пл. І.Франка, 5
Міжміський код, телефон та факс Емітента т. 8(044)207-61-49; т/факс 8(044)235-88-93
Електронна пошта, адреса Емітента vku@kievenergo.com.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується Емітентом для розкриття інформації: Не використовується

Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб Емітента

Текст повідомлення:

Відповідно до наказу Голови правління АК «Київенерго» про переведення на посаду головного бухгалтера - керівника департаменту бухгалтерського обліку АК "Київенерго" від 24.11.2008 № 1208-к у складі посадових осіб АК "Київенерго" відбулися такі зміни.
Обрано (призначено):
Герасимлюк Ольгу Федорівну, обрано (призначено) на посаду головного бухгалтера - керівник департаменту бухгалтерського обліку АК "Київенерго" згідно з її заявою. Паспортні дані: Серія: ЕА № 053583. Виданий: 23.02.1996 року Кіровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. Не є акціонером АК «Київенерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін на який призначено особу - постійно.
Посади які обіймала протягом своєї діяльності: iнженер Свердловського iнституту народного господарства; бухгалтер Вiйськової частини; економiст Чирчинського трансформаторного заводу; налоговий iнспектор Державної податкової iнспекцiї; Державний податковий iнспектор, заступник начальника Державної податкової iнспекцiї; завiдуюча вiддiлом-головний бухгалтер ТОВ "ГЛУРС-нафтопродукт"; заступник директора аудиторської фiрми "Корект-Аудит"; головний бухгалтер ТОВ "Век Плюс"; економiст, економiст 1 кат., головний бухгалтер ВАТ "Кiровоградобленерго"; головний бухгалтер ВАТ "Одессаобленерго"; головний бухгалтер ТОВ "Аудиторська компанiя міжнародні стандарти"; головний бухгалтер ВАТ "Днiпрообленерго"; заступник головного бухгалтера –керівника департаменту бухгалтерського обліку АК «Київенерго».
Інформація складена станом на 24.11.2008 та враховує всі наявні відомості щодо посадових осіб, які є у розпорядженні АК «Київенерго».
Інформація складена на підставі даних отриманих від вищевказаних осіб. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні (інформація викладена на підставі отриманих від вищезазначених осіб даних) та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом про цінні папери.


Голова правління Е.С. Соколовський


26.11.2008